Aktualności

„Odbudowa miasta Poznania 1945-1955” online!

Archiwum Państwowe w Poznaniu zaprasza do odwiedzenia wirtualnej wersji wystawy „Odbudowa miasta Poznania 1945-1955”. Zupełnie bezpłatnie możesz pobrać także dwa tomy elektronicznej wersji książki „Odbudowa miasta Poznania. Wybór źródeł”!

27 Kwietnia 2023
15 egzemplarzy książki „Odbudowa miasta Poznania. Wybór źródeł”. Dwa egzemplarze ułożone w pozycji stojącej, reszta leży w dwóch kupkach

Archiwum Państwowe w Poznaniu zaprasza do odwiedzenia wirtualnej wersji wystawy „Odbudowa miasta Poznania 1945-1955”. Zupełnie bezpłatnie możesz pobrać także dwa tomy elektronicznej wersji książki „Odbudowa miasta Poznania. Wybór źródeł”!

Ekspozycja prezentuje miasto w ruinie, plany jego odbudowy, związane z tym kwestie finansowe, prace w najbardziej zabytkowej dzielnicy miasta i wybrane założenia powojennej polityki mieszkaniowej. Wystawa w wersji wirtualnej została uzupełniona o dodatkowe materiały, które nie pojawiły się w formie stacjonarnej.

Publikacja prezentuje szeroki wybór źródeł, dotyczących powojennej odbudowy Poznania w latach 1945-1955. To wynik szerokiej kwerendy w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, zainicjowanej i przeprowadzonej przez prof. Stanisława Nawrockiego, a uzupełnionej i opracowanej przez Celinę Barszczewską i Julię Wesołowską.

Publikację i ekspozycję znajdziesz na stronie Archiwum Państwowego w Poznaniu w zakładce Popularyzacja i edukacja – Wystawy wirtualne.