Aktualności

Odznaczenia państwowe dla zasłużonych pracowników archiwów w 100-lecie utworzenia państwowej sieci archiwalnej

07 Lutego 2019
Grupa nagrodzonych archiwistów pozuje do zdjęcia.

W Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste wręczenie medali dla zasłużonych pracowników Archiwów Państwowych, uhonorowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. W imieniu Prezydenta aktu dekoracji odznaczeniami dokonała Grażyna Ignaczak-Bandych, Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP

W 100-lecie archiwów państwowych w Pałacu Prezydenckim uhonorowano najbardziej zasłużonych i zaangażowanych w działalność archiwów pracowników. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Grażyna Ignaczak-Bandych przywitaniem obecnych przedstawicieli władz państwowych, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dyrektorów archiwów państwowych, wyróżnionych archiwistów  i wszystkich zgromadzonych gości.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznano 93 odznaczenia. Za wybitne zasługi w dziedzinie archiwistyki polskiej dwóm osobom wręczono Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Za zasługi w działalności na rzecz ochrony i konserwacji zasobów archiwalnych wręczono Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej pracowników archiwów uhonorowano Medalem Złotym, Medalem Srebrnym i Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę.

– Naczelnik Państwa Józef Piłsudski nakreślił wizję, czym archiwa państwowe mają być i czym są do dzisiaj. Odznaczeni realizują jego myśl – mówiła Pani Dyrektor Grażyna Ignaczak-Bandych. – Archiwiści podjęli wtedy wiele wyzwań, a wśród nich odbudowę infrastruktury archiwów. Praca archiwistów służy jakości przechowywania materiałów archiwalnych.  

Pani Dyrektor Grażyna Ignaczak-Bandych wspomniała również o infrastrukturze archiwów i nowych budynkach, gdzie doskonale zabezpieczane są dokumenty archiwalne. Podkreśliła rolę digitalizacji i udostępniania materiałów dla szerokiego kręgu odbiorów. Swoje przemówienie zakończyła życzeniami pomyślnego prowadzenia państwowej sieci archiwalnej dla Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka oraz życzeniami kolejnych udanych stuleci dla archiwów.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk pogratulował odznaczonym i wskazał, że ważnym jest, aby archiwa państwowe patrzyły w przyszłość.  – Nie mam wątpliwości, że odznaczenie to wyraz wdzięczności za pracę na rzecz dokumentów archiwalnych. Zwłaszcza momencie tak szczególnym dla archiwów, jakim jest 100-lecie ich utworzenia. Inaugurujemy dzisiaj to wydarzenie w dwójnasób – uroczystością wręczenia odznaczeń i Galą Archiwisty. Rok 2019 będzie czasem wielu wydarzeń wpisujących się w obchody tego jubileuszu – mówił dr Paweł Pietrzyk.

Dla uhonorowanych odznaczeniami pracowników archiwów to wyraz uznania dla starań nad ochroną, zachowaniem i udostępnianiem dziedzictwa dokumentacyjnego przyszłym pokoleniom, ale też docenienie ich wytrwałej pracy.

Więcej informacji na stronie Kancelarii Prezydenta RP.