Aktualności

Odznaczenie na Dzień Darczyńcy

06 Grudnia 2021


6 grudnia świętujemy popularne Mikołajki. W Archiwach Państwowych ten dzień ma szczególny wymiar, gdyż od ubiegłego roku obchodzony jest również jako Dzień Darczyńcy. W tym roku po raz pierwszy w to święto odznaczenie „Za zasługi dla archiwistyki” otrzymał od Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka Darczyńca Archiwów Państwowych – Wojciech Nosowski

W Dniu Darczyńcy Archiwa Państwowe w całej Polsce honorują i składają podziękowania swoim Darczyńcom – archiwalnym Mikołajom – którzy przekazali do archiwalnego zasobu cenne historycznie zbiory i pamiątki. Jednym z nich jest Wojciech Nosowski, który w tym roku przekazał do Archiwum Głównego Akt Dawnych 1430 dokumentów dotyczących majątku Jagodne, rodzin Szydłowskich i Janaszów, datowanych od połowy XVI wieku po lata 30. XX wieku.

Dokumenty w pudle archiwalnym.
Część dokumentów przekazanych przez Wojciecha Nosowskiego do Archiwum Głównego Akt Dawnych, fot. Dominika Pruszczyńska.

Spotkanie honorujące Darczyńcę w Archiwum Głównym Akt Dawnych otworzył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, który podziękował za przekazany dar,  podkreślił szczególne znaczenie podarowanych dokumentów oraz godną uznania postawę Darczyńcy. Szerzej przekazane materiały przedstawił dyrektor AGAD dr Hubert Wajs. Wojciech Nosowski opowiedział zebranym o losach dokumentów, zabiegach ich pozyskania oraz pomyśle przekazania do Archiwów Państwowych.  

Dyrektor Pietrzyk przed mikrofonem. W tle ścianka z logo Archiwa Państwowe.
Wystąpienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka, fot. Dominika Pruszczyńska. 

Dyrektor Wajs przed mikrofonem. W tle ścianka z logo Archiwa Państwowe.
Wystąpienie dyrektora Archiwum Głównego Akt Dawnych dr. Huberta Wajsa, fot. Dominika Pruszczyńska. 

Wojciech Nosowski przed mikrofonem. W tle ścianka z logo Archiwa Państwowe.
Wystąpienie Darczyńcy Wojciecha Nosowskiego, fot. Dominika Pruszczyńska.

Znaczenie archiwów rodzinnych w wymiarze zarówno historii lokalnej, jak i całego państwa omówił kierownik Oddziału III archiwów rodowych i zbiorów prywatnych AGAD Jarosław Zawadzki. O stanie przekazanych materiałów i pracach konserwatorów opowiedziała kierownik Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów AGAD Anna Czajka.

Wojciech Nosowski ogląda przekazane dokumenty rozłożone na stoliku.
Prezentacja części dokumentów przekazanych przez Wojciecha Nosowskiego do Archiwum Głównego Akt Dawnych, fot. Dominika Pruszczyńska.

Wśród ofiarowanych materiałów znajdują się niezwykle cenne historycznie dokumenty królów: Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Augusta II i Jana III Sobieskiego oraz dokument ministra wojny Księstwa Warszawskiego księcia Józefa Poniatowskiego. Najstarszy przekazany pergamin liczy ponad 480 lat! Szczególną wartość mają również wypisy z akt sądowych mielnickich i czerskich, gdyż oryginalne księgi z ich zbiorami w większości spłonęły podczas II wojny światowej. Cennymi źródłami historycznymi są także pochodzące z późniejszego okresu dokumenty organizacji dobroczynnych, działających podczas I wojny światowej, pochodzące od ostatniego właściciela majątku Jagodne.

Dokumenty rozłożone na stoliku.

Dokumenty i zdjęcia rozłożone na stoliku.
Część dokumentów przekazanych przez Wojciecha Nosowskiego do Archiwum Głównego Akt Dawnych, fot. Dominika Pruszczyńska.

Dar ten przedstawia niezwykłą wagę dla Archiwów Państwowych, również dlatego, że uzupełni będący już w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych zbiór, dotyczący rodzin Tatarkiewiczów, Szydłowskich i Janaszów oraz dóbr Jagodne.

Punktem kulminacyjnym spotkania było nadanie Wojciechowi Nosowskiego odznaczenia „Za zasługi dla archiwistyki” przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka.  

Dyrektor Pietrzyk przypina oznakę do klapy marynarki Wojciecha Nosowskiego.
Wręczenie oznaki „Za zasługi dla archiwistyki”, fot. Dominika Pruszczyńska.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały również bezcenne zbiory przekazane przez Darczyńcę do zasobu Archiwów Państwowych.

Pamiątki przekazane przez Wojciecha Nosowskiego zostaną opracowane, właściwie zabezpieczone i zeskanowane. Następnie oryginały będą przechowywane w specjalnych warunkach w archiwalnych magazynach przez kolejne wieki, a ich kopie cyfrowe zostaną udostępnione w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl, gdzie dostęp do nich będzie miał każdy zainteresowany.

Anna Czajka i Jarosław Zawadzki przeglądają materiały.

Dyrektor Pietrzyk i Wojciech Nosowski przeglądają dokumenty królewskie.
Uczestnicy wydarzenia przeglądają dokumenty przekazane przez Wojciecha Nosowskiego do Archiwum Głównego Akt Dawnych, fot. Dominika Pruszczyńska.