Aktualności

Ogólnopolska wystawa “Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej”

03 Listopada 2020


Z wyjątkowymi opowieściami z rodzinnych archiwów, niezwykłymi losami i codziennym życiem polskich rodzin w okresie II Rzeczypospolitej będzie można zapoznać się na wystawie „Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej”. Ekspozycja dostępna już od dziś przed Pałacem Staszica w Warszawie

Grafika z napisem Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej

Wystawa obejmuje 5 głównych działów tematycznych, w których przedstawiono: przekrój narodowościowy i wyznaniowy oraz wielokulturowość rodzin II RP, ich zróżnicowany status społeczny od rodzin chłopskich po arystokrację, udział w obronie Niepodległej i walce o jej granice, życie codzienne w latach II RP oraz rolę kobiet w odrodzonym państwie. Wystawa powstała w oparciu o materiały ze zbiorów rodzinnych przekazane przez licznych darczyńców do zasobu Archiwów Państwowych w całej Polsce.

Ekspozycji towarzyszy katalog prezentujący zarówno bogaty materiał ilustracyjny z rodzinnych archiwów, jak i komentarz historyczny dotyczący poszczególnych działów tematycznych wystawy.

Plansza tytułowa wystawy z jej tytułem.

Mężczyzna ogląda wystawę plenerową
Wystawa „Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej”, fot. M. Dobruk.

Wystawa realizowana jest w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, którego celem  jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych pamiątek i aktywne zaangażowanie w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ostatnich dwóch latach darczyńcy z całego kraju przekazali do Archiwów Państwowych wiele bezcennych materiałów historycznych, które sukcesywnie są zamieszczane na stronie internetowej: archiwarodzinne.gov.pl.  Składają się na nie głównie unikalne fotografie, które dokumentują życie polskich rodzin od końca XIX stulecia po czasy współczesne. W ramach projektu w 33 Archiwach Państwowych oraz ich oddziałach, które swoim zasięgiem działania obejmują całą Polskę, uruchomione zostały punkty konsultacyjne, gdzie można uzyskać pomoc i fachową poradę na temat sposobów prowadzenia domowego archiwum, w tym zabezpieczenia starych rodzinnych dokumentów i fotografii. W Archiwach Państwowych odbywają się również cykliczne warsztaty „Zostań rodzinnym archiwistą”, a na stronie projektu archiwarodzinne.gov.pl zapoznać można się z przygotowanym przez ekspertów poradnikiem pełnym cennych wskazówek na temat właściwego obchodzenia się z rodzinnymi pamiątkami.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

Podświetlone plansze wystawy nocą.

Wystawa „Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej”
Data: 3 listopada – 20 stycznia 2021
Miejsce: przed Pałacem Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72)