Aktualności

Ograniczenie działalności Archiwów Państwowych do odwołania

25 Marca 2020


W związku z informacją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 11 marca 2020 r. o czasowym ograniczeniu działalności archiwów państwowych oraz kolejnymi zmianami przepisów prawnych w zakresie zwalczania panującej w Polsce epidemii, w tym wydanym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), a następnie zmieniającym je rozporządzeniem z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 522), informujemy, że ograniczenie działalności Archiwów Państwowych obowiązuje do odwołania.

W odniesieniu do Archiwów Państwowych przepisy rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii powinny być rozumiane jako  ustanawiające trwający czasowo, ale całkowity zakaz działalności archiwów w ujęciu przedmiotowym, tj. w dziedzinach określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności 91.0  (por. § 6 ust. 1 pkt 2 i § 7 ust. 1 pkt 1). W konsekwencji działalność taka jak gromadzenie, porządkowanie i udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelniach nie może być przez archiwa państwowe wykonywana do odwołania. W dalszym ciągu utrzymany jest zakaz organizacji wydarzeń z udziałem gości zewnętrznych oraz prowadzenia lekcji archiwalnych dla szkół i studentów.

Powyższy zakaz nie dotyczy natomiast innej merytorycznej działalności Archiwów Państwowych, jak również czynności związanych z utrzymaniem i zarządzaniem Archiwum Państwowym w koniecznym zakresie. Sposób realizacji tych działań powinien w maksymalnym stopniu uwzględniać cele służące zwalczaniu epidemii.