Aktualności

Opracowanie akt odnalezionych w Archiwum Związku Kompozytorów Polskich

W ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” w Archiwum Związku Kompozytorów Polskich opracowano i zabezpieczono akta odnalezione w 2021 r. podczas prac archiwalnych

Materiały do tej pory nie były ujęte w rejestrach archiwum. Pracownicy odkryli je w zakamarkach szaf, podczas prac nad nowym, cyfrowym inwentarzem. Są wśród nich m.in. dokumenty dotyczące działalności koncertowej i innych przedsięwzięć Zarządu Głównego, Oddziałów Terenowych, Koła Młodych oraz Sekcji Muzykologów ZKP (głównie w drugiej połowie lat 80.), w tym korespondencja oraz liczne wycinki prasowe.

27 Czerwca 2023
Teczka i otwarty zeszyt.

W ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” w Archiwum Związku Kompozytorów Polskich opracowano i zabezpieczono akta odnalezione w 2021 r. podczas prac archiwalnych

Materiały do tej pory nie były ujęte w rejestrach archiwum. Pracownicy odkryli je w zakamarkach szaf, podczas prac nad nowym, cyfrowym inwentarzem. Są wśród nich m.in. dokumenty dotyczące działalności koncertowej i innych przedsięwzięć Zarządu Głównego, Oddziałów Terenowych, Koła Młodych oraz Sekcji Muzykologów ZKP (głównie w drugiej połowie lat 80.), w tym korespondencja oraz liczne wycinki prasowe.

Materiały zostały opracowane. Pracownicy archiwum utworzyli z nich 164 nowe jednostki archiwalne i przypisali je do istniejących lub nowo utworzonych serii. Zabezpieczyli również materiały w teczkach i pudłach, zgodnych z obowiązującymi normami.

– Nasze stare, mocno zakurzone archiwum, po którym z roku na rok coraz trudniej było się poruszać naszym najbardziej doświadczonym pracownikom, zmieniło charakter, wygląd i organizację – zarówno zbiorów, jak i pracy, w tym obsługi czytelników. Co więcej, podczas prac znajdowaliśmy materiały, których istnienia nie przeczuwaliśmy, jak choćby imponująca i urocza „Kronika Związku Kompozytorów Polskich” z I połowy lat 50. XX wieku, w której notowano każdego dnia fakty uznane za istotne. Obecnie jest kopalnią wiedzy dla badaczy tamtej epoki

– mówi Izabela Zymer, koordynator projektu, zastępca dyrektora Biblioteki Związku Kompozytorów Polskich.

Zaktualizowany został również cały inwentarz, a materiały zeskanowane. Dostęp do nich jest otwarty m.in. na prowadzonej przez Centrum Archiwistyki Społecznej stronie Zbiory Społeczne.

Materiały są dostępne w Internecie wraz ze szczegółowymi opisami (w tym indeksami osobowymi, rzeczowymi i geograficznymi), co zwiększa możliwości przeszukiwania zbioru. Już teraz naukowcy, badacze (i nie tylko) mogą przeczytać np. protokoły zebrań gremiów związkowych z lat 40. i 50. nie wychodząc z domu!


„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny, który organizujemy od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach wspieramy ratowanie archiwaliów w różnych zakątkach kraju.

W konkursie wyłaniamy najlepsze projekty, obejmujące opracowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych z ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego (nieprzechowywanych przez Archiwa Państwowe). O przyznanie dotacji mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach kolejnych edycji konkursów, przeprowadzonych w latach 2016-2022, dofinansowaliśmy już 137 projektów. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie ponad 6,5 mln zł.

Obecnie rozstrzygnięty został nabór do tegorocznej edycji konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2023”.