Aktualności

Opracowanie archiwaliów z zespołu Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu – etap 3

W ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” w Archiwum Diecezji Sandomierskiej uporządkowano, oznakowano i opracowano kolejne 1832 jednostki archiwalne z zespołu Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu

 

31 Marca 2022
Magazyn archiwalny. Na regale równo ułożone pudła z białymi etykietami.

W ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” w Archiwum Diecezji Sandomierskiej uporządkowano, oznakowano i opracowano kolejne 1832 jednostki archiwalne z zespołu Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu

 

Na początku prac materiały źródłowe zostały uporządkowanie i posegregowane. Na podstawie zawartości tematycznej pracownicy archiwum wydzielili cztery serie archiwalne: akta ogólne duchowieństwa, akta biskupów, akta personalne księży diecezji sandomierskiej (litery od A do M) oraz akta parafii wydzielonych do diecezji radomskiej w 1992 r.

Następnie z pomocą wolontariuszy jednostki archiwalne poddano paginacji (numerowaniu stron). Dokumenty luźne zostały uporządkowane chronologiczne i ułożone w teczkach. Tak przygotowane archiwalia pracownicy archiwum opracowywali merytorycznie: weryfikowali i ujednolicali tytuły jednostek, określali daty skrajne, język, format oraz postać zewnętrzną i wewnętrzną dokumentacji. Następnie jednostki archiwalne oraz pudła zbiorcze zostały odpowiednio oznakowane.

Podczas prac natrafiono na wiele interesujących materiałów źródłowych. W aktach personalnych ks. Stanisława Michalskiego pracownicy odnaleźli autograf Jana Pawła II.

Natomiast akta parafii Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym zawierają pergaminowy dokument erekcji świątyni, wystawiony przez opata cysterskiego z Wąchocka Tomasza Leżańskiego w 1657 r.

W ramach projektu przygotowano również inwentarz zespołu Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, który jest dostępny wersji elektronicznej na stronie Archiwum Diecezji Sandomierskiej. Z opracowanymi materiałami można się zapoznać w siedzibie Archiwum.

W przyszłości Archiwum Diecezji Sandomierskiej planuje dalsze porządkowanie swoich zbiorów. Na opracowanie oczekują kolejne akta personalne księży oraz akta parafii diecezji sandomierskiej.