Aktualności

Opracowanie archiwalnych dzienników i wspomnień w Fundacji Ośrodka KARTA

11 Maja 2021


W ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” w Fundacji Ośrodka KARTA opracowano 168 tomów dzienników, pamiętników i wspomnień, obejmujących 37 236 stron rękopisów i maszynopisów

Półka z księgami część stoi część leży jedne na drugich.
Kolekcje z archiwum Fundacji Ośrodka KARTA, fot. Fundacja Ośrodka KARTA.

Projekt  dotyczył opracowania, przygotowania inwentarzy, zabezpieczenia i udostępnienia trzech kolekcji archiwalnych:

  • Kolekcji dzienników Mieczysława Ptaśnika,
  • Kolekcji dzienników Felicji Szuster-Blicharskiej,
  • Kolekcji pamiętników i wspomnień rodzinnych Teresy z Janotów Bzowskich Konarskiej.

W kolekcji Teresy z Janotów Bzowskich Konarskiej znajdują się liczne fotografie rodzinne ziemian z I połowy XX wieku, a dzienniki Mieczysława Ptaśnika uzupełniają liczne pisma, listy prywatne, fotografie, wycinki prasowe i dokumenty osobiste.

Niebieska otwarta teczka. Wewnątrz zdjęcie zbiorowe i fragmenty innych zdjęć.
Kolekcje z archiwum Fundacji Ośrodka KARTA, fot. Fundacja Ośrodka KARTA.

Dwa otwarte dzienniki z zapisanymi stronami i zdjęciem na jednej z nich. Na drugim planie białe teczki.
Fragment kolekcji dzienników Mieczysława Ptaśnika, fot. Fundacja Ośrodka Karta.

Pierwszym etapem prac przy każdej kolekcji były studia wstępne i rozpoznawanie często trudnych do odczytania treści dzienników, pamiętników i wspomnień. Do każdego tomu został przygotowany opis inwentarzowy. Dzienniki zostały również spaginowane i przepakowane do nowych bezkwasowych teczek.

Archiwista nadaje numery stronom dziennika.
Paginacja, fot. Fundacja Ośrodka KARTA.

Opracowane w ramach projektu kolekcje są dostępne w czytelni naukowej Fundacji Ośrodka KARTA (dalej FOK) przy ul. Narbutta 29 w Warszawie. Dzięki realizacji projektu w przyszłości będą mogły one zostać zdigitalizowane i udostępnione online.

Inwentarze kolekcji, które umożliwiają samodzielne wykonywanie kwerend, można znaleźć zarówno w czytelni archiwum FOK, jak i na stronie internetowej karta.org.pl.

Ustawione na półce białe teczki z numeracją (sygnaturami).
Archiwalia w teczkach, fot. Fundacja Ośrodka KARTA.

Z opracowanych w ramach projektu dokumentów mogą skorzystać m.in. historycy, politolodzy, socjolodzy, historycy sztuki, muzealnicy, genealodzy, antropolodzy, studenci i dziennikarze, a także pisarze zajmujący się biografistyką. Kolekcje będą mogły zostać wykorzystane w pracach naukowych, publikacjach, filmach, na wystawach i w innych przedsięwzięciach popularnonaukowych i edukacyjnych.

___

Konkurs dotacyjny pn. „Wspieranie działań archiwalnych” organizowany jest przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego celem jest udzielenie wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2020 dofinansowano 103 projekty. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie ponad 4,8 mln zł.