Aktualności

Opracowanie, udostępnienie oraz zabezpieczenie kolekcji Polskiej Akcji Humanitarnej

W ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA opracowało, zabezpieczyło i udostępniło kolekcję Polskiej Akcji Humanitarnej, organizacji pozarządowej założonej przez Janinę Ochojską

24 Marca 2022
Kobieta siedzi nad teczką z dokumentem. W ręku trzyma ołówek.

W ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA opracowało, zabezpieczyło i udostępniło kolekcję Polskiej Akcji Humanitarnej, organizacji pozarządowej założonej przez Janinę Ochojską

PAH działa od 1992 roku. Misją organizacji jest niesienie pomocy humanitarnej ludziom dotkniętym konfliktami zbrojnymi, katastrofami naturalnymi, prześladowaniem i ubóstwem, a także edukacja społeczeństwa uwrażliwiająca na problemy innych oraz pomoc rozwojowa realizowana przez misje zagraniczne PAH.

Pierwsza część kolekcji została opracowana, udostępniona i zabezpieczona już w 2015 roku (352 jednostki archiwalne, 25 tys. stron dokumentów). Druga część opracowanej kolekcji liczy 173 jednostki archiwalne, ponad 21 tys. stron i zawiera m.in.

 • materiały dotyczące misji humanitarnych PAH w Afganistanie, Sarajewie, Czeczenii, Iranie, Biesłanie, Indiach,
 • dokumenty dotyczące edukacji humanitarnej w ramach projektu “Szkoła Humanitarna” oraz globalnej edukacji rozwojowej w ramach „Szkoły Globalnej”,
 • materiały programów “Galeria dotyku”, „Modnie i etycznie”, „Pajacyk”,
 • materiały prasowe i foldery reklamowe dotyczące kampanii organizowanych przez PAH m.in. kampanii wodnej, praw człowieka,
 • broszury, katalogi i czasopisma dotyczące edukacji globalnej, pomocy rozwojowej, przemysłu odzieżowego, praw kobiet.

W skład kolekcji wchodzi także ponad 19 tys. zdjęć przedstawiających m.in.:

 • misje PAH w Afganistanie, Sudanie, Darfurze, na Filipinach, Haiti, w Autonomii Palestyńskiej,
 • konwoje do Kosowa, Albanii, Sarajewa, Bośni, Rumunii,
 • pielgrzymkę Polaków z Kazachstanu,
 • pomoc dla ofiar zamachu terrorystycznego w Biesłanie w 2004 r.,
 • wyjazd do Czeczenii i pomoc dla Groznego,
 • akcję „Pajacyk”,
 • zdjęcia z odbierania nagród przez Janinę Ochojską m.in. “Kobieta Europy”, “Uroda Duszy 2001”, “Medal św. Jerzego”, “Społecznik Roku”.

Nad kolekcją pracowali pracownicy Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA przy wsparciu merytorycznym Polskiej Akcji Humanitarnej.

Materiały archiwalne zostały poddane konserwacji zachowawczej, przepakowane do teczek bezkwasowych i kopert bawełnianych, a także opisane. Rezultatem prac jest inwentarz, zamieszczony na stronie Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA.

Kolekcja udostępniana jest bezpłatnie na miejscu w czytelni Fundacji Ośrodka KARTA. Z materiałów mogą skorzystać badacze wielu dziedzin nauki: historycy, socjolodzy, antropolodzy, pedagodzy, dziennikarze i pasjonaci historii. W przyszłości kolekcja może posłużyć do badań, publikacji, wystaw, projektów edukacyjnych, filmów, artykułów naukowych dotyczących historii i działalności PAH. Materiały mogą być również wykorzystywane przez nauczycieli i edukatorów chcących prowadzić zajęcia z edukacji humanitarnej w szkołach i poza nimi.

W przyszłości planowana jest digitalizacja kolekcji i udostępnienie jej online na stronie biblioteki cyfrowej FOK.

Konkurs dotacyjny pn. „Wspieranie działań archiwalnych” organizowany jest przez Archiwa Państwowe od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie podmiotów, które wytwarzają i gromadzą materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2021 dofinansowano 120 projektów. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie ponad 5,6 mln zł.