Aktualności

Opracowanie zasobu Archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej

12 Sierpnia 2021


W ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” Archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej opracowało ponad 9,2 m.b. dokumentacji, 7 tys. zdjęć i 250 nagrań

Archiwum jest ważnym miejscem przechowywania historii Klubu Inteligencji Katolickiej. Dzięki pracom przeprowadzonym w ramach projektu znacznie powiększona została opracowana część zasobu Archiwum. Równocześnie powiększył się on o nowe typy archiwaliów – nagrania dźwiękowe i fotografie cyfrowe.

Kartoteki członków klubu w pudełku.
Opracowywanie zasobu Archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej fot. KIK.

Dokumentacja aktowa została usystematyzowana i odpowiednio zabezpieczona. Dokumenty spaginowano i przełożono papierem bezkwasowym lub włożono do kopert. Następnie umieszczono je w nowych bezkwasowych teczkach, które zostały odpowiednio opisane. Do zasobu archiwum włączono również kolekcję ponad 7 tys. zdjęć i 250 nagrań. Dzięki wsparciu wolontariuszy zostały one rozpoznane, uporządkowane i opisane. Fotografie przestawiają życie Klubu oraz jego środowiska, m.in. udział Klubu w życiu publicznym, zebrania władz, dyskusje, odczyty, ale też spotkania poszczególnych sekcji. Kolekcja nagrań jest zdigitalizowaną kopią kaset magnetofonowych ze zbiorów KIK. Obejmuje ona m.in. cenne nagrania ze spotkań Klubu w latach 80.

Otworzona teczka z dokumentami.
Opracowywanie zasobu Archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej fot. KIK.

Inwentarze tych materiałów można już przeglądać w serwisie Szukaj w Archiwach. Szczegółowy inwentarz fotografii (z wyszczególnionymi osobami) jest dostępny w siedzibie Klubu.

Konkurs dotacyjny pn. „Wspieranie działań archiwalnych” organizowany jest przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego celem jest udzielenie wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2020 dofinansowano 103 projekty. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie ponad 4,8 mln zł.