Aktualności

Opracowanie zespołu archiwalnego grupy twórczej Laboratorium Technik Prezentacyjnych

09 Stycznia 2020


Od maja do końca grudnia ubiegłego roku Fundacja Arton prowadziła prace nad opracowaniem archiwum awangardowej grupy twórczej Laboratorium Technik Prezentacyjnych. Dotację na ten cel przyznano w najnowszej edycji konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych”

Laboratorium Technik Prezentacyjnych zostało założone w 1975 r. w Katowicach przez czworo artystów zainteresowanych filmem i fotografią. Do najbardziej aktywnych członków, których prace znajdują się w zachowanym zbiorze, należeli Jacek i Jadwiga Singerowie oraz Grzegorz Zgraja. Prac czwartego artysty, Marka Kołaczkowskiego, zachowało się najmniej. Prawdopodobnie twórca zabrał je ze sobą przed emigracją do Nowej Zelandii.

Instalacja artystyczna, widozczny posąg greckiej rzeźby i filmująca go kamera oraz obraz z kamery.
Dokumentacja instalacji video L´art est mort. Vive l´art autorstwa Grzegorza Zgrai, która powstała z okazji 35-lecia Wydziału Grafiki w Katowicach w 1984 roku, Fundacja Arton.

Materiały Laboratorium Technik Prezentacyjnych nigdy wcześniej nie zostały opracowane. Eksperymentująca odważnie z tzw. nowymi mediami grupa, nie doczekała  się także żadnej monografii, dlatego jedynymi źródłami informacji o pracach jej członków były same utwory, nieliczne ulotki i katalogi z lat 70. oraz źródła oralne. Cennym wsparciem podczas realizacji projektu były konsultacje z Grzegorzem Zgrają i rodziną Jadwigi Singer.

Portert mężczyzny nakleony na krawędziach schodów.
Dokumentacja environment “Portret” zrealizowanego na klatce schodowej ASP w Katowicach w 1975 r., Fundacja Arton.

– Uważam opracowanie zespołu archiwalnego grupy twórczej Laboratorium Technik Prezentacyjnych za priorytetowe działanie Fundacji Arton w 2019 r., którego rezultaty będą długofalowe. Przypuszczamy, że w praktyce znacznie szersze, niż zakładają to ramy zadania. Opracowanie tych materiałów przyczyni się do rewizji pewnego okresu w polskiej powojennej historii sztuki – mówi dr Marika Kuźmicz z Fundacji Arton.

Czyszczenie materiałów fotograficznych.

Czyszczenie materiałów papierowych.
Czyszczenie materiałów archiwalnych, fot. D. Mikołajczak.

Na zespół składają się litografie, linoryty, odbitki fotograficzne, negatywy, filmy, teksty oraz szczególnie cenna dokumentacja realizacji wideo. W ramach projektu „Wspieranie działań archiwalnych” materiały zostały uporządkowane i opracowane, a te uznane za najważniejsze zdigitalizowano.  Można zapoznać się z nimi online, w bazie Fundacji: http://repozytorium.fundacjaarton.pl/.

Archiwalia i prace przez wiele lat przechowywane były w bardzo złych warunkach, na strychu i w piwnicy. Konieczne okazało się przeprowadzenie ich konserwacji ratunkowej według wskazań konserwatorskich. Materiały zostały odgrzybione i oczyszczone, naderwania podklejono, a archiwalia zapakowano w pudła bezkwasowe.

Prace nad plakatem grupy Laboratorium Technik Prezentacyjnych.
Prace nad materiałami Laboratorium Technik Prezentacyjnych, fot. D. Mikołajczak.

Na podstawie opracowanych materiałów Fundacja Arton planuje publikację monografii grupy Laboratorium Technik Prezentacyjnych oraz wystawę, która ukaże prace artystów w szerszym kontekście światowej sztuki wideo.

Fundacja Arton nieodpłatnie udziela zrealizowanych w ramach zadania skanów do celów badawczych i naukowych. Archiwum jest dostępne dla badaczy także w jej siedzibie. 

___

„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny organizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest udzielenie wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2019 dotację otrzymało blisko 100 beneficjentów. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie prawie 4 mln zł.