Aktualności

Pan Paweł Dudek dyrektorem Archiwum Państwowego w Rzeszowie

02 Marca 2020


Z dniem 1 marca br., Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał Pana Pawła Dudka na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Rzeszowie

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wręcza akt powołania p. Pawłowi Dudkowi.

Pan Paweł Dudek jest absolwentem kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Od 2000 roku kierował Działem Administracyjno-Gospodarczym Archiwum Państwowego w Rzeszowie. Od 22 października ubiegłego roku pełnił obowiązki dyrektora Archiwum.