Aktualności

Pani dr hab. Lucyna Harc Zastępcą Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

17 Lutego 2020


Z dniem 17 lutego 2020 r., Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka powołał dr hab. Lucynę Harc na stanowisko Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych


Uroczyste wręczenie nominacji.

Dr hab. Lucyna Harc jest absolwentką historii ze specjalnością archiwalną na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2000 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 2012 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego UWr do spraw ogólnych. W 2019 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii.

Uczestniczyła w pracach Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w kadencji 2013-2015, gdzie pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Rady oraz w kadencji 2016-2018.

Za swoje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz licznymi nagrodami rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2012 otrzymała odznaczenie za zasługi dla archiwistyki i archiwów przyznawane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Specjalizuje się w neografii, archiwistyce i zarządzaniu dokumentacją współczesną, historii Śląska ze szczególnym uwzględnieniem okresu nowożytnego, historii historiografii i badaniach nad wiekiem osiemnastym.