Aktualności

Pani Joanna Chojecka Zastępcą Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka powołał Panią Joannę Chojecką na stanowisko Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Dziś w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się uroczyste wręczenie nominacji

15 Maja 2019
Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Ryszard Wojtkowski i Joanna Chojecka, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, Dyrektor Generalny NDAP Marta Muszyńska.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka powołał Panią Joannę Chojecką na stanowisko Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Dziś w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się uroczyste wręczenie nominacji

Pani Joanna Chojecka jest absolwentką historii na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkoły Archiwalnej w Marburgu (Archivschule Marburg). W 1999 r. związała się zawodowo z Archiwum Państwowym w Koszalinie, a od 2006 r. pełniła funkcję dyrektora tej placówki.

Przewodniczyła Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2009-2013 i zespołowi naukowemu ds. opracowania standardu opisu archiwalnego przy NDAP w latach 2014-2016. Była członkinią Rady Programowej Projektu Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Sejmu i Senatu Archiwa Przełomu 1989-1991. Jest autorką licznych publikacji poświęconych tematyce archiwalnej i pomorskiej historii regionalnej oraz współautorką Strategii Archiwów Państwowych na lata 2010-2020.

Uczestniczyła w projektach Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych m.in. Reconstitution of Memory of Poland oraz realizowała kwerendę w archiwach niemieckich w ramach programu INDEX Pamięci Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc Żydom. W grudniu 2008 r. Pani Joanna Chojecka została odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz archiwistyki. W 2012 r. otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Koszalin za działalność na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego Koszalina, a w roku ubiegłym Odznakę Honorową Prezydenta Miasta Koszalin „Zasłużony dla Koszalina”.

W swoich archiwalnych poszukiwaniach sięga do dorobku i doświadczeń archiwistyki niemieckiej, chętnie konfrontując efekty badań z polską rzeczywistością archiwalną. Jako entuzjastka szerokiej popularyzacji wiedzy o źródłach historycznych i historii od lat inicjuje i realizuje jej liczne formy, także poprzez osobisty udział w życiu kulturalnym i społecznym miasta i regionu. Wykłada również w Krajowym Centrum Edukacji Archiwalnej SAP Oddział w Koszalinie.