Aktualności

Pani Katarzyna Królczyk dyrektorem Archiwum Państwowego w Koszalinie

Z dniem 1 czerwca br., Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał Panią Katarzynę Królczyk na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie.

Pani Katarzyna Królczyk jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studiów podyplomowych w zakresie Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2006 roku została mianowana urzędnikiem służby cywilnej.

Od blisko 23 lat związana jest zawodowo z Archiwum Państwowym w Koszalinie. Od 2007 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie oraz kierownika Oddziału I nadzoru i gromadzenia zasobu.

W 2015 r. odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej srebrnym krzyżem zasługi na rzecz rozwoju i upowszechniania archiwistyki, a w 2018 r. została laureatką konkursu organizowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych „Mistrz archiwalny – upowszechnianie dobrych wzorców i praktyk w pracy archiwalnej”.

Od 15 lat pełni funkcje kierownika oraz wykładowcy Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej SAP, Oddział w Koszalinie.

03 Czerwca 2019
Sylwetka mężczyzny siedzącego przy stole z dokumentami

Z dniem 1 czerwca br., Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał Panią Katarzynę Królczyk na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie.

Pani Katarzyna Królczyk jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studiów podyplomowych w zakresie Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2006 roku została mianowana urzędnikiem służby cywilnej.

Od blisko 23 lat związana jest zawodowo z Archiwum Państwowym w Koszalinie. Od 2007 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie oraz kierownika Oddziału I nadzoru i gromadzenia zasobu.

W 2015 r. odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej srebrnym krzyżem zasługi na rzecz rozwoju i upowszechniania archiwistyki, a w 2018 r. została laureatką konkursu organizowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych „Mistrz archiwalny – upowszechnianie dobrych wzorców i praktyk w pracy archiwalnej”.

Od 15 lat pełni funkcje kierownika oraz wykładowcy Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej SAP, Oddział w Koszalinie.