Aktualności

Perspektywy inwestycyjne w warszawskich archiwach

Zakończyliśmy proces pozyskiwania nieruchomości na potrzeby Archiwów Państwowych w Warszawie! Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe otrzymały nowe tereny dzięki intensywnym staraniom prowadzonym od ponad półtora roku przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 

 

17 Listopada 2022
Panorama Warszawy.

Zakończyliśmy proces pozyskiwania nieruchomości na potrzeby Archiwów Państwowych w Warszawie! Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe otrzymały nowe tereny dzięki intensywnym staraniom prowadzonym od ponad półtora roku przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 

 

– Archiwa warszawskie od lat zmagały się z krytycznymi barierami rozwojowymi, w szczególności w zakresie powierzchni magazynowej. Wielkość i stan ich siedzib znacznie ogranicza dalsze gromadzenie zasobu, a także utrudnia udostępnianie akt zainteresowanym. Problemy, z jakimi borykają się archiwa w stolicy są w znacznie większym, i stale rosnącym, stopniu zaawansowania, niż w pozostałych placówkach państwowej sieci archiwalnej – mówi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. – Intensywne działania mające na celu modernizację oraz pozyskanie nowych gruntów pod rozwój nowoczesnej infrastruktury długo nie przynosiły spodziewanych efektów. Dlatego ogromnie cieszę się, że dzięki wspólnemu wysiłkowi moich współpracowników z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, udało się z sukcesem zakończyć I etap rozwiązywania tego problemu i uregulować wszystkie kwestie związane z działkami dla Archiwów Państwowych w stolicy.

Archiwum Państwowe w Warszawie na Ordona

Już pod koniec ubiegłego roku Archiwum Państwowe w Warszawie stało się właścicielem działki o powierzchni blisko 1 h zlokalizowanej przy ul. Ordona. Można na niej wybudować obiekty o maksymalnej powierzchni całkowitej 75 tys. mkw. Ten metraż pozwoli nie tylko na zabezpieczenie potrzeb Archiwum Państwowego w Warszawie i innych, ale też stworzenie właściwych warunków m.in. dla powstania centrum kompetencji działającego na rzecz całej sieci archiwów. Prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę już się rozpoczęły.

Równolegle trwają prace w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów Archiwów Państwowych w Polsce” nad modernizacją zabytkowej siedziby Archiwum Głównego Akt Dawnych przy ul Długiej 7. Pozwoli to na poprawę warunków przechowywania i zwiększy bezpieczeństwo najstarszych materiałów archiwalnych w Polsce.

Narodowe Archiwum Cyfrowe na Rakowieckiej

Z kolei Narodowe Archiwum Cyfrowe będzie mieściło się w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, w budynku przy ul. Rakowieckiej 2D. Będą w nim realizowane zadania związane z cyfryzacją i digitalizacją, z uwzględnieniem potrzeb sieci archiwów państwowych. Ogłoszony jest już konkurs na wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy budynku.

Nowe magazyny Archiwum Akt Nowych

Proces pozyskiwania nieruchomości dla warszawskich archiwów zakończyliśmy w środę 9 listopada br. podpisaniem protokołu negocjacji między miastem stołecznym Warszawą a Archiwum Akt Nowych na zakup działki przy ul. Pawińskiego. Zlokalizowana jest ona w sąsiedztwie dotychczasowego gmachu AAN przy ul. Hankiewicza 1. Na działce zostanie wybudowany kolejny segment Archiwum, przeznaczony głównie na magazyny archiwalne. Przewidywana powierzchnia obiektu zabezpieczy potrzeby przechowalnicze Archiwum w perspektywie wielu lat.

Nowoczesne siedziby Archiwów korzyścią dla użytkowników i jednostek organizacyjnych

–  Dzięki tym skorelowanym działaniom stworzyliśmy podstawy, aby w kilkuletniej perspektywie, po uzyskaniu niezbędnych środków finansowych,  doszło  wreszcie do zabezpieczenia niezbędnej infrastruktury dla archiwów warszawskich – dodaje dyrektor Paweł Pietrzyk. – Inwestycje pozwolą na dalszą realizacje ich głównego celu, czyli gromadzenia, zabezpieczenia, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych. W nowoczesnych, specjalistycznych siedzibach.

Na rozwoju infrastruktury warszawskich archiwów, oprócz ich użytkowników, skorzysta również kilkaset państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, które przekazują akta do Archiwów Państwowych. Odpowiednia baza magazynowa pozwoli Archiwom Państwowym przejmować dokumentację szybciej niż po standardowych 25 latach. Przełoży się to na zmniejszenie kosztów tych jednostek, związanych z długotrwałym przechowywaniem dokumentów.