Aktualności

Pięć lat „Archeionu” online!

Świętujemy 5 urodziny „Archeionu” online! W tym czasie ponad 152 tysiące razy pobraliście prace opublikowane w czasopiśmie! Dziękujemy naszym czytelnikom za zaufanie i życzymy przyjemnej lektury kolejnych numerów

„Archeion” jest najstarszym wydawanym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym sprawom archiwalnym. Na łamy czasopisma zapraszamy badaczy polskich i zagranicznych, mających uznaną pozycję naukową. Dzięki znacząco zwiększonemu zasięgowi i coraz większej liczbie cytowań naszych autorów, rozwijamy najlepsze tradycje polskiej archiwistyki. Za sprawą licznych publikacji polskich uczonych w języku angielskim, promujemy również najnowszą polską myśl naukową w dziedzinie archiwistyki i zarządzania dokumentami w międzynarodowym środowisku archiwistycznym.

20 Marca 2024
Grafika promocyjna czasopisma Archeion. Najnowszy tom pisma wyświetlany na smartfonie.

Świętujemy 5 urodziny „Archeionu” online! W tym czasie ponad 152 tysiące razy pobraliście prace opublikowane w czasopiśmie! Dziękujemy naszym czytelnikom za zaufanie i życzymy przyjemnej lektury kolejnych numerów

„Archeion” jest najstarszym wydawanym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym sprawom archiwalnym. Na łamy czasopisma zapraszamy badaczy polskich i zagranicznych, mających uznaną pozycję naukową. Dzięki znacząco zwiększonemu zasięgowi i coraz większej liczbie cytowań naszych autorów, rozwijamy najlepsze tradycje polskiej archiwistyki. Za sprawą licznych publikacji polskich uczonych w języku angielskim, promujemy również najnowszą polską myśl naukową w dziedzinie archiwistyki i zarządzania dokumentami w międzynarodowym środowisku archiwistycznym.

„Archeion” wydajemy w trybie darmowego, otwartego dostępu, bez ograniczenia czasowego (tzw. diamentowego otwartego dostępu).

Od tomu 120 (za 2019 r.) wersja online „Archeionu”, publikowana na platformie czasopism naukowych eJournals, jest podstawową wersją czasopisma. 

Szczegółowe statystyki nowych pobrań z platformy eJournals pokazują, że zainteresowanie czasopismem zwiększa się systematycznie. Pod koniec 2021 r. liczba pobrań artykułów z tomów 119-121 wynosiła ponad 46 tysięcy. W 2022 r., w którym na platformie zadebiutowały kolejne dwa tomy, liczba aktualnych pobrań wyniosła już ponad 51 tysięcy. Artykuły z najnowszego 124 tomu, publikowane cyklicznie na platformie od września 2023 r., pobrano już 29 tysięcy razy.

Zwiększa się także liczba czytelników online „Archeionu”. W 2022 r. było 2630 unikalnych użytkowników elektronicznej wersji czasopisma na eJournals, a od stycznia 2023 r. do lutego 2024 r. (przy cyklicznej publikacji artykułów najnowszego numeru) – 3450 użytkowników.

Artykuły, publikowane w „Archeionie” są coraz częściej cytowane. W czasopismach, głównie zagranicznych, indeksowanych w bazie SCOPUS, odnotowano 157 potwierdzonych cytowań dotyczących 137 artykułów opublikowanych w „Archeionie”.

W bibliograficznej bazie danych Google Scholar autorzy „Archeionu” są cytowani w ostatnich dziesięciu latach (bez autocytowań) 160 razy.

Nasze czasopismo czytelnicy mogą znaleźć również w pełnotekstowych bazach naukowych online: DOAJ, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCO – Historical Abstracts, ProQuest, ProQuest Central oraz w licznych bazach abstraktowych, katalogach i wyszukiwarkach: Arianta, Most Wiedzy, MIAR, WorldCat, Zeitschriftendatenbank (ZDB), SciLit, ICI Journals Master, Sematic Scholar i innych.