Aktualności

„Pierwsze dni Niepodległości” w Archiwum Państwowym w Suwałkach

27 Sierpnia 2019


W piątek w Archiwum Państwowym w Suwałkach nastąpiło oficjalne otwarcie wystaw: „Pierwsze dni Niepodległości” oraz „Gdy inni byli już wolni. Suwalszczyzna (listopad 1918 – wrzesień 1919)”. Wydarzenie zainicjowało miejskie uroczystości upamiętniające setną rocznicę odzyskania wolności w Suwałkach oraz na Suwalszczyźnie

Otwarcie wystaw „Pierwsze dni Niepodległości” oraz „Gdy inni byli już wolni. Suwalszczyzna (listopad 1918 – wrzesień 1919)” w Archiwum Państwowym w Suwałkach, fot. AP Suwałki.

W otwarciu wystaw uczestniczył Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Ryszard Wojtkowski. Z wykładem „Pierwsze lata Niepodległości” koncentrującym się na trudnościach wewnętrznych, z jakimi musiało zmierzyć się nowopowstałe państwo polskie, wystąpił prof. dr hab. Grzegorz Nowik z Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Instytutu Studiów Politycznych PAN. Kolejnym prelegentem był Tadeusz Radziwonowicz, dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach, który w swoim wystąpieniu „Gdy inni byli już wolni. Suwalszczyzna listopad 1918 – wrzesień 1919” poruszył temat zmagań społeczeństwa suwalskiego przed odzyskaniem wolności.

Wykład prof. dr. hab. Grzegorza Nowika, fot. AP Suwałki.

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz wręczył również panom Tadeuszowi Radziwonowiczowi, Ryszardowi Wojtkowskiemu oraz prof. dr. hab. Grzegorzowi Nowikowi medale pamiątkowe „Setna rocznica wyzwolenia Suwałk”.

Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Ryszard Wojtkowski odbiera medal, fot. AP Suwałki.

Wystawa „Pierwsze dni Niepodległości” powstała we współpracy Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, natomiast ekspozycję „Gdy inni byli już wolni. Suwalszczyzna (listopad 1918 – wrzesień 1919)” przygotowali pracownicy Archiwum Państwowego w Suwałkach.

Obie wystawy dostępne są dla zwiedzających w siedzibie suwalskiego Archiwum przy ul. Tadeusza Kościuszki 69 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 do końca września.

Otwarcie wystaw „Pierwsze dni Niepodległości” oraz „Gdy inni byli już wolni. Suwalszczyzna (listopad 1918 – wrzesień 1919)” w Archiwum Państwowym w Suwałkach, fot. AP Suwałki.