Aktualności

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego ds. wdrażania Strategii

W dniu 2 lutego br. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw wdrażania „Strategii rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021-2030”. Tym samym realnie rozpoczęliśmy wdrażanie Strategii

04 Lutego 2022

W dniu 2 lutego br. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw wdrażania „Strategii rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021-2030”. Tym samym realnie rozpoczęliśmy wdrażanie Strategii

Komitet w pełnym składzie: dr hab. Lucyna Harc – zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Mariusz Olczak – dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie, dr Tomasz Matuszak – dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotr Lis – kierownik Oddziału V w Archiwum Państwowym w Katowicach, pod przewodnictwem dr. Pawła Pietrzyka Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, jednogłośnie przyjął pierwsze uchwały. Dotyczą one m.in. realizacji ważnych projektów strategicznych z takich obszarów operacyjnych jak: 

  • budowanie nowoczesnej organizacji działającej w formule sieci (m.in. projekt wystandaryzowania statutów i optymalizacji organizacji Archiwów Państwowych),
  • transformacja cyfrowa (m.in. projekt budowy sieci WAN),
  • rozbudowa i modernizacja infrastruktury Archiwów Państwowych (m.in. projekt unijny dot. termomodernizacji obiektów Archiwów Państwowych),
  • wdrażanie polityki komunikacji (m.in. projekt dot. powstania newslettera sieci Archiwów Państwowych),
  • rozwój kompetencji zawodowych archiwistów (m.in. projekty dot. współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej),
  • działania na rzecz opracowania założeń i standardów gromadzenia materiałów archiwalnych (m.in. projekty legislacyjne).

Ponadto Komitet przyjął Regulamin pierwszego naboru projektów do portfela projektów strategicznych dla jednostek sieci Archiwów Państwowych.

5 członków komitetu. W tle ścianka z logotypem Archiwa Państwowe.
Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego. Od lewej: Piotr Lis – kierownik Oddziału V w Archiwum Państwowym w Katowicach, Mariusz Olczak – dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie, dr Paweł Pietrzyk – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych i Przewodniczący Komitetu, dr hab. Lucyna Harc – zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Tomasz Matuszak – dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Strategia rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021-2030” została ogłoszona przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka 21 października 2021 r., podczas narady dyrektorów Archiwów Państwowych w Augustowie. Strategia jest ważnym dokumentem wskazującym kierunki działań dla sieci Archiwów Państwowych na najbliższe lata, a utworzony Komitet Sterujący to pierwszy krok ku jej wdrożeniu.

Treść zarządzenia w sprawie utworzenia Komitetu Sterującego do spraw wdrażania „Strategii rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021-2030” dostępna jest pod linkiem: https://ndap.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/dziennik-urzedowy-2022.html