Aktualności

Plany miasta Leszna w archiwalnym zasobie kartograficznym

16 Marca 2021


Archiwum Państwowe w Lesznie zaprasza na wystawę online „Plany miasta Leszna w zasobie kartograficznym Archiwum Państwowego w Lesznie”

Plan miasta Leszna
Plan miasta Leszna autorstwa P. Sandera (mierniczego polnego) z marca 1882 r., kopia planu z 1793 r.

W prezentacji można zapoznać się z planami miasta pochodzącymi z różnych okresów historycznych od XIX w. do czasów współczesnych. Ukazane zostały także m.in. kierunki rozwoju przestrzennego miasta, zmiany w nazwach ulic oraz usytuowanie ważnych obiektów użyteczności publicznej.

Zaprezentowane plany przechowywane są na co dzień w zbiorze planów miast Archiwum Państwowego w Lesznie (34/248/0). Liczy on 248 jednostek archiwalnych, z czego aż 147 zawiera plany Leszna.

Zobacz prezentację na stronie Archiwum Państwowego w Lesznie.

Archiwum pracuje również nad wystawą planszową, na której wkrótce zaprezentuje około 30 najciekawszych planów miasta.