Aktualności

Pobyt archiwistów ukraińskich w Przemyślu

W ramach współpracy polskich archiwów państwowych z archiwami ukraińskimi, w sierpniu w Archiwum Państwowym w Przemyślu staż odbyli archiwiści z Archiwum Państwowego Obwodu Czerniowieckiego – Nadiia Nemish oraz Taras Berezhan

25 Sierpnia 2023
Mężczyzna czyści gumką elektryczną zniszczoną kartkę.

W ramach współpracy polskich archiwów państwowych z archiwami ukraińskimi, w sierpniu w Archiwum Państwowym w Przemyślu staż odbyli archiwiści z Archiwum Państwowego Obwodu Czerniowieckiego – Nadiia Nemish oraz Taras Berezhan

Nadiia Nemish pracuje jako główny specjalista w dziale magazynowania oraz organizacji spraw archiwalnych. Dodatkowo opracowuje indeksy i przewodniki po dokumentach archiwalnych. Taras Berezhan pracuje w dziale organizacji pracy. Udziela informacji w sprawach genealogicznych. Dodatkowo zajmuje się sprawami dotyczącymi kwestii stażu pracy i wynagrodzenia.

Podczas pobytu w Przemyślu archiwiści z Czerniowców zwiedzili to piękne miasto, zapoznając się również z ukraińskimi wątkami w jego wielokulturowej historii i miejscami szczególnie związanymi z ukraińską społecznością.

W Archiwum Państwowym w Przemyślu archiwiści ukraińscy zostali zapoznani z zasadami opracowania zasobu i metodyki archiwalnej, pracą Sekcji gromadzenia, przechowywania i ewidencji oraz Sekcji zabezpieczania i digitalizacji. Mieli też okazję odbycia ćwiczeń praktycznych związanych z procesem konserwacji i digitalizacji archiwaliów.

Zapoznali się z funkcjonowaniem Czytelni akt, biblioteki archiwalnej oraz Punktu Obsługi Klienta. Samodzielnie wykonywali również kwerendy archiwalne.

Obejrzeli wystawy oraz zapoznali się z publikacjami wydanymi przez Archiwum Państwowe w Przemyślu. Nabytą wiedzę i nowe doświadczenia mają zamiar zastosować w dalszych pracach archiwum w Czerniowcach.

***

Pobyt archiwistów z Czerniowców wpisuje się w cały ciąg działań pomocowych polskich archiwów państwowych dla kolegów z Ukrainy, podejmowanych niemal od pierwszego dnia agresji rosyjskiej na Ukrainę. Obejmują one m. in. wsparcie dla archiwistów ukraińskich przebywających w Polsce, jak też pomoc w zabezpieczaniu zasobów archiwalnych w Ukrainie oraz wspólne działania informacyjne na arenie międzynarodowej. W kolejnych miesiącach planowane są pobyty kolejnych archiwistów i konserwatorów ukraińskich w Polsce.