Aktualności

Podpisanie umowy na przebudowę budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach

Dziś w Archiwum Państwowym w Suwałkach została podpisana umowa na realizację robót budowlanych. Inwestycja pozwoli na poprawę warunków przechowywania i udostępniania dokumentacji oraz przyczyni się do lepszej obsługi mieszkańców i instytucji z Suwałk i regionu

08 Marca 2019
Wizualizacja budynku. Dizedziniec. Budynek ma żółte ściany i ciemny dach

Dziś w Archiwum Państwowym w Suwałkach została podpisana umowa na realizację robót budowlanych. Inwestycja pozwoli na poprawę warunków przechowywania i udostępniania dokumentacji oraz przyczyni się do lepszej obsługi mieszkańców i instytucji z Suwałk i regionu

W spotkaniu udział wziął Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Ryszard Wojtkowski. Rozpoczęcie projektu przypada akurat w roku obchodów 100. rocznicy utworzenia sieci archiwów państwowych w odrodzonej Polsce i staje się jednym z wymownych wyrazów dbałości naszego Państwa o dziedzictwo archiwalne.

Przebudowa i adaptacja części obiektu zabytkowego przy ul. Kościuszki 69, doprowadzi do optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury. Zrealizowanie inwestycji podwoi powierzchnię użytkową archiwum, która osiągnie prawie 2 600 m². Planowana powierzchnia magazynowa wyniesie 840 m². Dzięki inwestycji zostanie zapewnione prawidłowe funkcjonowanie suwalskiego archiwum na okres minimum 30 lat, w szczególności w zakresie przejmowania, przechowywania, zabezpieczenia i udostępniania materiałów archiwalnych.

Zwiększą się też możliwości popularyzacji zbiorów, prowadzenia działalności naukowej i edukacyjnej. Zmiany budowlano-konstrukcyjne oraz wyposażeniowe zapewnią odpowiednie warunki przechowywania i korzystania ze zbiorów, także przez osoby niepełnosprawne. Ponadto przywrócony zostanie właściwy stan techniczny oraz architektoniczne i estetyczne walory jednego z atrakcyjniejszych budynków w zabytkowym centrum Suwałk.    

Umowa została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach Tadeusza Radziwonowicza a Wykonawcą, wybranym w postępowaniu przetargowym, którym jest „Zakład Ogólnobudowlany Rzatkowski Paweł” z/s w Suwałkach. Dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji wykonała firma „DOM-BUD Stanisław Sójkowski” z Suwałk, a funkcję inwestora zastępczego pełni firma „Nieruchomości Kancelaria Beata M. Kucharzyk” z Kętrzyna.

Środki finansowe w wysokości blisko 13 855 000,00 zł, z tego na roboty budowlane niemal 13 374 000,00 zł, zostały przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zasób Archiwum w Suwałkach wynosi obecnie niemal 2 020 m.b. akt i prawie 338 000 jednostek. Znajdujące się w archiwum materiały archiwalne pochodzą głównie z XIX i XX w. z obszaru historycznej i dzisiejszej Suwalszczyzny.