Aktualności

Podpisanie umowy o zamianie nieruchomości między Miastem Łódź a Archiwum Państwowym w Łodzi

Dzisiaj podpisane zostało porozumienie między Miastem Łódź a Archiwum Państwowym w Łodzi o zamianie nieruchomości

20 Marca 2019
Biały budynek z czarnym dachem widoczny z lotu ptaka

Dzisiaj podpisane zostało porozumienie między Miastem Łódź a Archiwum Państwowym w Łodzi o zamianie nieruchomości

Na jego mocy zarządzany przez łódzkie archiwum budynek byłego ratusza miejskiego przy placu Wolności 1 przekazany zostanie samorządowi a archiwum zyska w zamian nieruchomość pod budowę nowej siedziby.

Umowę podpisali Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi Piotr Zawilski.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji archiwum przyjęło propozycję niezabudowanej nieruchomości przy placu Dąbrowskiego 19 o powierzchni ok. 4500 m², w zamian za którą przekazało miastu dwa budynki: ratusza przy placu Wolności 1 oraz placówkę przy al. Piłsudskiego 33. Na przejętej przez archiwum działce powstanie obiekt o powierzchni użytkowej ok. 8000-9000 m², zdolnej pomieścić 45 km bieżących akt, co powinno zabezpieczyć jego potrzeby na najbliższe 30 lat.

– Tworzy się kolejny punkt na mapie archiwów oraz realna wizja stworzenia bezpiecznych warunków do długotrwałego gromadzenia, konserwacji i udostępniania materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Łodzi. Podpisanie porozumienia jest pierwszym krokiem do poprawy obecnej sytuacji, a co niezwykle ważne, ma to miejsce w roku jubileuszu stulecia utworzenia sieci archiwalnej – podkreśla Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Obecnie zasób Archiwum Państwowego w Łodzi wynosi prawie 1,5 mln jednostek aktowych mierzących 16,5 kilometra bieżących akt. Znajdujące się w archiwum materiały archiwalne pochodzą głównie z XIX i XX w. z obszaru dawnej guberni piotrkowskiej i obecnego województwa łódzkiego. Charakterystyczne dla archiwum łódzkiego są akta dawnych fabryk, instytucji bankowych i kredytowych. Jest tu też dokumentacja getta łódzkiego będąca jedynym na świecie tak doskonale zachowanym zbiorem okresu Holocaustu. W archiwum znajdują się także akta instytucji wymiaru sprawiedliwości, szkół, rodzinno-majątkowe, partii politycznych z  lat 1945-1990 oraz organizacji i stowarzyszeń społecznych. Cennym uzupełnieniem zasobu są druki i pisma ulotne, dyplomy cechowe, dokumenty ikonograficzne, kartograficzne oraz teatralia łódzkie.

Obecnie, sięgające korzeniami roku 1927 archiwum, zajmuje 3 budynki, z których żaden nie spełnia współczesnych standardów przewidzianych dla obiektów archiwalnych. W nowo wybudowanym obiekcie, oprócz magazynów i pomieszczeń administracyjnych, znajdą się także sale wystawienniczo-edukacyjne, pracownie digitalizacji i konserwacji oraz multimedialna czytelnia.

– Dzięki podpisanemu porozumieniu łódzkie archiwum zyskuje ogromną szansę  na poprawę warunków funkcjonowania. Chcemy postawić nowy obiekt godny miejsca, w którym się znajdzie, gwarantujący właściwe warunki opieki nad zbiorami archiwalnymi i umożliwiający łatwiejszy do nich dostęp – podsumowuje dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi Piotr Zawilski.

Inwestycja pozwoli na poprawę warunków przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych. Dzięki koncentracji całości zasobu w jednym budynku oraz bardzo dobrej lokalizacji i skomunikowaniu przyczyni się również do lepszej obsługi mieszkańców i instytucji z Łodzi i regionu.

Nowy budynek będzie architektonicznie nawiązywał do sąsiadujących Teatru Wielkiego i Sądu Okręgowego. Szacowany koszt inwestycji to ok. 67 mln zł. Środki na budowę będą pochodzić z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 2024 roku.