Aktualności

Podsumowanie 30-lecia programu UNESCO Pamięć Świata

Z okazji 30. rocznicy ustanowienia przez UNESCO programu Pamięć Świata (Memory of the World) organizacja wydała okolicznościowe oświadczenie. Jego treść została przygotowana przez ekspertów ds. dziedzictwa dokumentacyjnego z krajowych i regionalnych komitetów Programu Pamięć Świata oraz międzynarodowych organizacji pozarządowych z Międzynarodowej Rady Archiwów, Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich oraz Rady Koordynacyjnej Stowarzyszeń Archiwów Audiowizualnych. W gronie tych ekspertów znaleźli się dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych a jednocześnie przewodniczący Polskiego Komitetu Programu Pamięć Świata oraz Tomasz Komorowski, ekspert z Polskiego Komitetu ds. UNESCO

29 Listopada 2022

Z okazji 30. rocznicy ustanowienia przez UNESCO programu Pamięć Świata (Memory of the World) organizacja wydała okolicznościowe oświadczenie. Jego treść została przygotowana przez ekspertów ds. dziedzictwa dokumentacyjnego z krajowych i regionalnych komitetów Programu Pamięć Świata oraz międzynarodowych organizacji pozarządowych z Międzynarodowej Rady Archiwów, Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich oraz Rady Koordynacyjnej Stowarzyszeń Archiwów Audiowizualnych. W gronie tych ekspertów znaleźli się dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych a jednocześnie przewodniczący Polskiego Komitetu Programu Pamięć Świata oraz Tomasz Komorowski, ekspert z Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Program UNESCO Pamięć Świata został ustanowiony w trójstronnym celu ułatwienia ochrony światowego dziedzictwa dokumentacyjnego z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, wspierania powszechnego dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego oraz zwiększania na całym świecie świadomości jego istnienia i znaczenia, a tym samym wspierania dialogu i wzajemnego zrozumienia między ludźmi i kulturami.

Poniżej oświadczenie w oryginale w języku angielskim oraz tekst w przygotowanym przez nas tłumaczeniu nieoficjalnym.

Spotkanie rocznicowe

Dziś odbyło się również spotkanie rocznicowe programu Pamięć Świata z udziałem Polskiego Komitetu programu oraz przedstawicieli instytucji przechowujących zbiory wpisane na światową i polską listę programu. Spotkanie poprowadził przewodniczący komitetu, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

– Jesteśmy jako kraj bardzo aktywnym członkiem od samego momentu powstania Programu, czyli od 1992 roku, kiedy ta idea się narodziła, a inauguracja samego programu odbyła się w Polsce właśnie, w Pułtusku w 1993 r.  – mówił na spotkaniu dr Paweł Pietrzyk. – Lista światowa jest tworzona od 1997 r. i w zasadzie zaraz po ukonstytuowaniu się Polskiego Komitetu rozpoczęto prace nad polskimi kandydaturami na listę. Obecnie na światowej liście programu jest 17 obiektów z Polski, co daje nam 3 miejsce po Niemczech i po Wielkiej Brytanii. Myślę, że jest się czym chwalić.

Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO Alicja Jagielska-Burduk  opowiedziała o programie Pamięci Świata w świetle konwencji UNESCO, a Tomasz Komorowski o kamieniach milowych w 30-letniej działalności programu. W dalszej części spotkania przedstawiciele instytucji przechowujących przedstawili obiekty uhonorowane wpisami na listy Programu (światową i polską).

Więcej o 30-leciu Programu i wkładzie Polski w jego rozwój.