Aktualności

Połączenie Archiwów Państwowych w Gdańsku i Malborku

Uprzejmie informujemy, że 1 marca 2024 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 listopada 2023 r., Archiwum Państwowe w Malborku zostało połączone z Archiwum Państwowym w Gdańsku

01 Marca 2024
Biała kartka z wykrzyknikiem leży na niebieskiej powierzchni

Uprzejmie informujemy, że 1 marca 2024 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 listopada 2023 r., Archiwum Państwowe w Malborku zostało połączone z Archiwum Państwowym w Gdańsku

Korzystanie z zasobu

W dotychczasowej lokalizacji malborskiego Archiwum przy ul. Starościńskiej 1 wciąż będzie prowadzona działalność archiwalna. Użytkownicy nadal będą mogli realizować kwerendy i korzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum.

Inwentarze oraz spisy zespołów w wersji tradycyjnej dostępne będą w dotychczasowej siedzibie Archiwum.

W celu umówienia wizyty w czytelni akt w Malborku prosimy o kontakt: tel. +48 55 647 44 55 lub e-mail: pracownia@malbork.ap.gov.pl   

W celu zamówienia dokumentów do czytelni w Malborku należy skorzystać z rewersu elektronicznego.

W związku z tym, że malborskie Archiwum nie posiada wolnej powierzchni magazynowej ani możliwości jej powiększenia, przejmowane odtąd akta będą gromadzone już przez Archiwum Państwowe w Gdańsku i udostępniane na terenie Gdańska.

Szukaj w Archiwach

W związku z tymi zmianami ewidencja Archiwum Państwowego w Malborku nie jest dostępna na Szukaj w Archiwach. Po jej przeniesieniu do zasobu Archiwum Państwowego w Gdańsku będzie stopniowo udostępniana na gdańskiej podstronie serwisu. O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować w serwisie Szukaj w Archiwach.

Korespondencja

Od dziś wszelką korespondencję do dotychczasowego Archiwum Państwowego w Malborku, (m.in. podania o kwerendy, pisma w sprawie nadzoru archiwalnego) prosimy kierować na adres Archiwum Państwowego w Gdańsku:

Archiwum Państwowe w Gdańsku
ul. Wałowa 5
80-858 Gdańsk
tel. +48 58 301 74 63/64
fax +48 58 301 83 66
e-mail: apgda@gdansk.ap.gov.pl

Płatności

Od 1 marca 2024 r. prosimy o dokonywanie wpłat za usługi archiwalne realizowane w Malborku na numery kont bankowych Archiwum Państwowego w Gdańsku.