Aktualności

Porozumienie w zakresie ochrony dóbr kultury

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu płk Paweł Nawarycz podpisali dziś porozumienie o współpracy między Ośrodkiem i Archiwami Państwowymi

16 Maja 2024
Dyrektorzy stoją i podają sobie dłonie.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu płk Paweł Nawarycz podpisali dziś porozumienie o współpracy między Ośrodkiem i Archiwami Państwowymi

Na podstawie porozumienia Archiwa Państwowe i Ośrodek będą realizować wspólne działania edukacyjne i szkoleniowe (m.in. kursy, szkolenia, publikacje, konferencje, warsztaty i spotkania). Współpraca obejmie również wymianę informacji i doświadczeń w zakresie związanym z ochroną, poszanowaniem i opieką nad dziedzictwem materialnym na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Podpisanie porozumienia wpisuje się w tegoroczne obchody 70-lecia podpisania w Hadze Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z 4 maja 1954 r.