Aktualności

Porozumienie z Archiwum Państwowym Czarnogóry

Dziś Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i dyrektor Archiwum Państwowego Czarnogóry Danilo Mrvaljević podpisali porozumienie o współpracy między Archiwami Państwowymi obu krajów  

W uroczystości wzięli udział także Aleksandar Drljević – Charge d`Affaires Ambasady Czarnogóry w Warszawie, zastępcy dyrektora Archiwum Państwowego Czarnogóry Tanja Kalezić i Željko Miranović oraz dyrektorzy warszawskich Archiwów Państwowych.

23 Czerwca 2023
10 osób pozuje do zdjęcia na ściance z logotypem Archiwów Państwowych.

Dziś Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i dyrektor Archiwum Państwowego Czarnogóry Danilo Mrvaljević podpisali porozumienie o współpracy między Archiwami Państwowymi obu krajów  

W uroczystości wzięli udział także Aleksandar Drljević – Charge d`Affaires Ambasady Czarnogóry w Warszawie, zastępcy dyrektora Archiwum Państwowego Czarnogóry Tanja Kalezić i Željko Miranović oraz dyrektorzy warszawskich Archiwów Państwowych.

– Bardzo doceniamy poświęcenie i zaangażowanie oraz gotować i otwarcie do odnowienia i dalszego pogłębiania współpracy naszych archiwów – mówiłdyrektor Archiwum Państwowego Czarnogóry Danilo Mrvaljević. – Dzisiejsze podpisanie porozumienia przyczyni się do dobrej współpracy naszych instytucji i dalszego wzmocnienia naszych przyjacielskich relacji.

Wczoraj delegacja czarnogórskich archiwistów odwiedziła Archiwum Główne Akt Dawnych. Stronie czarnogórskiej zostały przekazane materiały Ministerstwa Wojny Czarnogóry z lat 1887-1914 –  nienależące do narodowego zasobu Polski, przekazane omyłkowo do naszego kraju po II wojnie światowej przy okazji rewindykacji tzw. materiałów austriackich. Strona czarnogórska wskazała na duże znaczenie historyczne tych materiałów dla dziejów najnowszych kraju. O przekazywanych dokumentach opowiedział podczas dzisiejszej uroczystości dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych dr Hubert Wajs.

– Cieszę się, że udało nam się doprowadzić do końca cały proces związany z przekazaniem akt Ministerstwa Wojny Czarnogóry z przełomu XIX i XX wieku – mówił Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. – Wydaje mi się, że Polska jako kraj szczególnie doświadczony w swojej historii i zmagający się z różnymi problemami związanymi z odzyskiwaniem dokumentów, rozproszonych po całym świecie, powinniśmy zachowywać się w sposób, który nie tylko powoduje to, że pragniemy coś odzyskać, ale jeżeli coś nieprawnie posiadamy, bo tak można powiedzieć, bo akta Ministerstwa Wojny Czarnogóry nie możemy uznać, że są częścią narodowego zasobu archiwalnego w żaden sposób, powinniśmy się zachować analogicznie. Z jednej strony staramy się o to, by odzyskiwać, co jest nasze, a co się znajduje poza granicami Polski, ale z drugiej strony, to co się znajduje w Polsce, a nie powinno się znajdować, również powinniśmy tego rodzaju gesty wykonywać. Cieszę się, że jako Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk mogłem taki gest w stosunku do naszych kolegów z Czarnogóry wykonać.

– Ten moment jest bardzo dla nas emocjonalny, nie tylko dla archiwum państwowego, ale również dla naszej nauki, dla naszych badaczy kultury, tak żebyśmy lepiej mogli zrozumieć swoją historię – wskazał Charge d`Affaires Ambasady Czarnogóry w Warszawie Aleksandar Drljević – Myślę, że dzisiejsze podpisanie porozumienia spowoduje intensywną współpracę obu archiwów.