Aktualności

Porozumienie z Centrum Archiwistyki Społecznej

Miło nam poinformować, że 27 kwietnia 2022 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy między Archiwami Państwowymi a Centrum Archiwistyki Społecznej. Umowa zakłada między innymi wymianę wiedzy i doświadczeń o gromadzeniu i zabezpieczaniu materiałów archiwalnych oraz organizację wspólnych wydarzeń. W imieniu Archiwów Państwowych porozumienie podpisał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, a za jego realizację odpowiadać będzie Archiwum Akt Nowych

28 Kwietnia 2022
Zdjęcie grupowe na tle ścianki z logo Archiwów Państwowych

Miło nam poinformować, że 27 kwietnia 2022 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy między Archiwami Państwowymi a Centrum Archiwistyki Społecznej. Umowa zakłada między innymi wymianę wiedzy i doświadczeń o gromadzeniu i zabezpieczaniu materiałów archiwalnych oraz organizację wspólnych wydarzeń. W imieniu Archiwów Państwowych porozumienie podpisał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, a za jego realizację odpowiadać będzie Archiwum Akt Nowych

– Archiwa Państwowe są dla nas naturalnym partnerem do współpracy, dlatego cieszę się, że możemy ją sformalizować. Archiwistyka społeczna to dziedzina żywiołowa, oparta na pasji jej twórców. Potrzebuje wiedzy i zaplecza, którym dysponują Archiwa Państwowe. Archiwiści społeczni z kolei mogą podzielić się z państwowymi swoimi sposobami na włączanie społeczności w działania i wykorzystania zbiorów do tworzenia ciekawych, angażujących opowieści o przeszłości. Liczymy też na współpracę przy zapewnieniu trwałości zbiorom społecznym. Kwestia ta jest jednym z priorytetów Centrum Archiwistyki Społecznej. Widzimy tutaj dużą rolę Archiwów Państwowych jako partnera – mówi Katarzyna Ziętal, dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej.

– Liczę, że współpraca Archiwów Państwowych z Centrum Archiwistyki Społecznej przyczyni się do lepszego zabezpieczenia, utrwalenia i kultywowania tej części naszej historii, która zapisana jest w świadectwach przechowywanych w archiwach społecznych, jak również do szerzenia w społeczeństwie świadomości na temat wagi materiałów archiwalnych. Archiwiści państwowi są gotowi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie – mówi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. – W ramach porozumienia będziemy również wspólnie organizować wydarzenia popularyzujące wiedzę o gromadzeniu, zabezpieczaniu i udostępnianiu dziedzictwa dokumentacyjnego.