Aktualności

Porozumienie z Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków

Dziś Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk oraz p. o. Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków Michał Laszczkowski podpisali porozumienie o współpracy

Archiwa Państwowe i Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków będą wspierać swoje działania w szczególności w obszarze rozwojowym, badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim oraz realizować wspólne projekty dotyczące konserwacji, restauracji i rewitalizacji zabytków, promować dorobek konserwatorów polskich i z Polską związanych, a także promować wykorzystanie zasobów archiwalnych przy realizacjach konserwatorskich.

15 Lutego 2023

Dziś Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk oraz p. o. Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków Michał Laszczkowski podpisali porozumienie o współpracy

Archiwa Państwowe i Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków będą wspierać swoje działania w szczególności w obszarze rozwojowym, badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim oraz realizować wspólne projekty dotyczące konserwacji, restauracji i rewitalizacji zabytków, promować dorobek konserwatorów polskich i z Polską związanych, a także promować wykorzystanie zasobów archiwalnych przy realizacjach konserwatorskich.