Aktualności

Porozumienie z Polskim Towarzystwem Historycznym i przekazanie skanów z archiwów białoruskich i ukraińskich

28 Września 2021


Dziś w Archiwum Państwowym w Białymstoku odbyła się dwuczęściowa konferencja prasowa z udziałem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka

W pierwszej części wydarzenia dr Paweł Pietrzyk i prof. dr hab. Krzysztof Mikulski – prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego podpisali listy intencyjne z okazji planowanego w 2024 r. w Białymstoku Zjazdu Historyków. Archiwa Państwowe zostały partnerem XXI edycji tego poświęconego polskiej historii wydarzenia.

dr Pietrzyk i prof. Mikulski podpisują list intencyjny.
Podpisanie listu intencyjnego z Polskim Towarzystwem Historycznym. Od lewej: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski i dr Paweł Pietrzyk, fot. Bartłomiej Samarski/Archiwum Państwowe w Białymstoku.

Robocze hasło zjazdu brzmi „Człowiek współtwórcą historii”, a wśród tematów poszczególnych sekcji znajdą się istotne zagadnienia z punktu widzenia Archiwów Państwowych, np. tematyka związana z pograniczem polsko-litewskim, relacje z sąsiednimi państwami naszego regionu – Litwą, Białorusią i Ukrainą, czy też panel poświęcony przemianom w Polsce po 1989 roku.

Podczas drugiej części konferencji do Archiwów Państwowych przekazane zostało ponad pół miliona skanów dokumentów z archiwów białoruskich oraz ukraińskich. Symbolicznego przekazania kopii bezcennych archiwaliów dokonał dr Wojciech Walczak – prezes Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy. Prezentację na temat zawartości skanów i ich znaczenia dla badań naukowych wygłosił dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB.

– Każda taka inicjatywa, jak ta ze strony Uniwersytetu w Białymstoku, czyli pozyskanie i przekazanie dokumentów powoduje, że dostęp do nich jest łatwiejszy – podkreślał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

5 osób za stołem konferencyjnym
Konferencja prasowa. Od lewej: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, dr Paweł Pietrzyk, dr hab. Karol Łopatecki, dr Wojciech Walczak, dr Marek Kietliński – dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku, fot. Bartłomiej Samarski/Archiwum Państwowe w Białymstoku.

Skany zostały przekazane do Archiwów Państwowych na podstawie porozumienia podpisanego z Instytutem w 2019 r., dotyczącego współpracy przy digitalizacji poloników w archiwach zagranicznych. Kopie cyfrowe ponad 430 tys. dokumentów z zespołu ksiąg miejskich przemyskich z Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego we Lwowie trafią do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Ponad 77 tys. skanów stron ksiąg ziemskich podlaskich z Archiwum Historycznego w Mińsku pozostanie w Archiwum Państwowym w Białymstoku. Będą one udostępniane w czytelniach i z pewnością wzbudzą zainteresowanie wielu badaczy.

Przekazane dziś materiały uzupełnią zbiór kopii, pozyskanych już przez Archiwa Państwowe w ramach współpracy z partnerami zagranicznymi. W 2018 r. Archiwum Główne Akt Dawnych otrzymało z Archiwum Historycznego w Mińsku skany niezwykle cennego dla polskich historyków Archiwum Sobieskich z Oławy. W latach wcześniejszych rozpoczęto tam kopiowanie ksiąg grodzkich i ziemskich z okresu staropolskiego. Intensywnie prowadzone są również prace digitalizacyjne w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym we Lwowie. Dzięki bardzo dobrej współpracy ze stroną ukraińską co roku zasób archiwalny w Polsce jest wzbogacany o kolejne kopie mikrofilmów i skanów.

Konferencji towarzyszyła wystawa oryginałów najciekawszych pieczęci z zasobu białostockiego Archiwum wraz z ich powiększeniami, wykonanymi metodą wydruku 3D.

Dokumenty w gablotach. Obok powiększone w wydrukowane w 3d czerwone pieczęcie.

Dokumenty w gablotach. Obok powiększone w wydrukowane w 3d czerwone pieczęcie.
Wystawa pieczęci w powiększeniu i wydruku 3d, fot. Bartłomiej Samarski/Archiwum Państwowe w Białymstoku.

Konferencja poprzedziła rozpoczynający się w środę 29 września V Międzynarodowy Kongres Naukowy “Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”.