Aktualności

Porozumienie ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej

Wczoraj Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej podpisali porozumienie o współpracy. Wspólnie ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej będziemy realizować zadania na rzecz edukacji, propagowania działalności w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony dóbr kultury, w tym narodowego zasobu archiwalnego i archiwów!

17 Listopada 2022
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Wczoraj Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej podpisali porozumienie o współpracy. Wspólnie ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej będziemy realizować zadania na rzecz edukacji, propagowania działalności w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony dóbr kultury, w tym narodowego zasobu archiwalnego i archiwów!

Współpraca będzie obejmowała m.in.:

 • wymianę doświadczeń w obszarze ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony dóbr kultury, w tym zasobu archiwalnego i archiwów, a w szczególności:
  • sposobów organizacji i warunków ewakuacji ludzi oraz narodowego zasobu archiwalnego,
  • technicznych środków umożliwiających ewakuację ludzi oraz narodowego zasobu archiwalnego,
  • rozwiązań technicznych mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynków,
  • nowych form i metod ochrony zasobu archiwalnego przed pożarem oraz nadzwyczajnymi zagrożeniami;
 • prowadzenie działalności o charakterze edukacyjnym m. in. w zakresie:
  • podwyższania poziomu wiedzy zawodowej i profesjonalnych umiejętności praktycznych oraz doskonalenia mechanizmów działań,
  • odbywania przez studentów i słuchaczy SGSP oraz pracowników sieci Archiwów Państwowych, w tym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, wizyt partnerskich,
  • organizowania szkoleń, wykładów, konferencji i innych form kształcenia oraz inicjowania przedsięwzięć mających na celu popularyzację działalności Stron,
  • udzielania wsparcia merytorycznego w sprawach mających znaczenie dla działalności Stron.