Aktualności

Posiedzenia europejskich gremiów archiwalnych w Paryżu

W dniach 19-20 maja br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk uczestniczył w kolejnych spotkaniach gremiów archiwalnych, zwołanych w ramach francuskiej prezydencji w Unii Europejskiej

19 maja odbyło się spotkanie Europejskiej Grupy Archiwalnej, podczas którego dyskutowano nad bieżącymi zagadnieniami z działalności archiwów europejskich, w tym: regulacją europejską dotyczącą podpisu elektronicznego (eIDAS) i jej konsekwencjami dla archiwów europejskich, standardami digitalizacji zasobów oraz projektami archiwalnymi (European Digital Treasures project, Archiving by Design).

24 Maja 2022
Widok z drona naAvenue des Champs-Élysées, Paris

W dniach 19-20 maja br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk uczestniczył w kolejnych spotkaniach gremiów archiwalnych, zwołanych w ramach francuskiej prezydencji w Unii Europejskiej

19 maja odbyło się spotkanie Europejskiej Grupy Archiwalnej, podczas którego dyskutowano nad bieżącymi zagadnieniami z działalności archiwów europejskich, w tym: regulacją europejską dotyczącą podpisu elektronicznego (eIDAS) i jej konsekwencjami dla archiwów europejskich, standardami digitalizacji zasobów oraz projektami archiwalnymi (European Digital Treasures project, Archiving by Design).

20 maja obradowała z kolei Europejska Rada Archiwistów Narodowych (EBNA). Tematem wiodącym obrad była kwestia pozyskiwania do zasobów archiwalnych materiałów elektronicznych, a dyskusja koncentrowała się na wynikach i trudnościach tego procesu.

Wydarzeniem towarzyszącym spotkaniu była prezentacja nowej platformy dla Europejskiego Portalu Archiwalnego. W jego tworzeniu uczestniczyły również polskie Archiwa Państwowe, które prezentują w nim opisy swoich zasobów i wybrane kopie cyfrowych dokumentów.