Aktualności

Posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego

21 Października 2021


W dniach 18-20 października br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk przebywał na Litwie w związku z kolejnym posiedzeniem międzyrządowej Polsko-Litewskiej Grupy ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego

W spotkaniu zorganizowanym w Kownie uczestniczyła polska delegacja złożona z przedstawicieli Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na czele z wicepremierem Jarosławem Sellinem oraz szefów instytucji pamięci podległych Ministerstwu. Tematyka obrad dotyczyła m.in. obecnego stanu i perspektyw rozwoju współpracy między archiwami państwowymi Polski i Litwy.

Zdjęcie grupowe na zewnątrz przed budynkiem.
Uczestnicy posiedzenia Polsko-Litewskiej Grupy ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego.

W protokole końcowym ze spotkania znalazły się zapisy podsumowujące dotychczasowy stan wzajemnych relacji oraz wskazujące na potrzebę kontynuacji  działań na rzecz ochrony wspólnego dziedzictwa archiwalnego poprzez: wymianę kopii dokumentów interesujących obie strony (w formie mikrofilmów lub skanów), wymianę kadr oraz doświadczeń dotyczących metodyki zabezpieczania zasobów archiwalnych i ich konserwacji. Obie strony podkreśliły znaczenie współpracy w zakresie popularyzacji dziedzictwa archiwalnego, m.in. w ramach programu UNESCO „Pamięć świata” oraz potrzebę organizowania wystaw dokumentów archiwalnych, konferencji i seminariów, upowszechniających wiedzę o źródłach historycznych oraz ważnych wydarzeniach w dziejach obu narodów.

Wizyta Naczelnego Dyrektora w Wilnie była też okazją do spotkania z szefową archiwów litewskich Kristiną Ramoniene. W trakcie spotkania w siedzibie Naczelnego Archiwisty Litwy przeprowadzono dodatkowe rozmowy na temat kierunków współdziałania archiwów obu państw oraz dokonano wymiany kopii cyfrowych i mikrofilmowych, zgodnie z postanowieniami Umowy o współpracy z 2012 r. Strona polska przekazała kolejną partię kopii z Warszawskiego Archiwum Radziwiłłów z zasobu AGAD oraz otrzymała od partnerów litewskich mikrofilmy z zespołu Urząd Komisarza Rządu na miasto Wilno, które trafią do Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Dyrektor Ramoniene i dyrektor Pietrzyk siedzą przy stoliku i podpisują dokumenty przekazania.
Naczelny Archiwista Litwy Kristina Ramoniene i Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Delegacja polska miała też okazję zwiedzić otwartą w dniu 19 października br. w siedzibie Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie wystawę pt. „O dobro Ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 Maja”. Ekspozycja powstała we współpracy ze stroną polską i dzięki wsparciu udzielonemu przez Archiwa Państwowe. Jej główną atrakcją są unikalne dokumenty z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, w tym faksymile Konstytucji 3 Maja oraz oryginały uchwał Sejmu Czteroletniego, wypożyczone partnerom z Litwy.

Dyrektor Ramoniene i dyrektor Pietrzyk przy gablocie z Konstytucją 3 maja.
Zwiedzanie wystawy „O dobro Ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 Maja”. W gablocie Konstytucja 3 Maja uhonorowana Znakiem Dziedzictwa Europejskiego, wypożyczona ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.