Aktualności

Posiedzenie Rady Archiwalnej kadencji 2020-2023

07 Października 2021


W dniu 7 października br. odbyło się trzecie posiedzenie Rady Archiwalnej kadencji 2020-2023. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, członkowie Rady spotkali się w systemie hybrydowym


Posiedzenie Rady Archiwalnej. Od lewej: Ryszard Wojtkowski (zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych), dr hab. Sławomir Cenckiewicz (Wojskowe Biuro Historyczne), prof. dr hab. Mirosław Kłusek (Uniwersytet Łódzki), dr Paweł Pietrzyk (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych), prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Historyczne), Wiesława Rutkowska (Archiwum Państwowe w Kielcach), prof. dr hab. Mirosław Lenart (Archiwum Państwowe w Opolu), Marlena Koter (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich), dr hab. Lucyna Harc (zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych), dr Janusz Kuligowski (Kancelaria Prezydenta RP, Archiwum Prezydenta). Na monitorze zdalnie Katarzyna Ziętal (Centrum Archiwistyki Społecznej) i dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), fot. Dominika Pruszczyńska.

Posiedzenie poświęcone było prezentacji „Strategii rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021-2030”. Opracowanie w kompleksowy sposób wskazuje kierunki rozwoju Archiwów Państwowych w perspektywie najbliższego dziesięciolecia. Dokument spotkał się z jednogłośnym poparciem członków Rady.


Posiedzenie Rady Archiwalnej. Od lewej: Ryszard Wojtkowski (zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych), prof. dr hab. Mirosław Lenart (Archiwum Państwowe w Opolu), dr hab. Sławomir Cenckiewicz (Wojskowe Biuro Historyczne), prof. dr hab. Mirosław Kłusek (Uniwersytet Łódzki), Wiesława Rutkowska (Archiwum Państwowe w Kielcach), dr Paweł Pietrzyk (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych), dr hab. Lucyna Harc (zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych), prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Historyczne), Marlena Koter (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich), dr Janusz Kuligowski (Kancelaria Prezydenta RP, Archiwum Prezydenta), fot. Dominika Pruszczyńska.

Rada Archiwalna jest organem doradczym i opiniodawczym przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych. Więcej informacji w zakładce Rada Archiwalna.