Aktualności

Posiedzenie Rady Archiwalnej kadencji 2020-2023

07 Maja 2021


W dniu 7 maja br. odbyło się drugie posiedzenie Rady Archiwalnej kadencji 2020-2023. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, członkowie Rady spotkali się zdalnie

Przedmiotem obrad było omówienie działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Archiwów Państwowych w roku 2020. Ubiegłoroczne dokonania zostały pozytywnie ocenione przez członków Rady. Uczestnikom posiedzenia zaprezentowano także informację o stanie prac nad Strategią Rozwoju Archiwów Państwowych do roku 2030.

Kolejne posiedzenie Rady Archiwalnej zostało zaplanowane na czerwiec 2021 roku.

Pierwszy slajd prezentacji z napisem Strategia Rozwoju Archiwów Państwowych w latach 2021-2030, Warszawa, 7 maja 2021 r.
Pierwszy slajd prezentacji z napisem Sprawozdanie z działalności Archiwów Państwowych w 2020 r. , Warszawa, 7 maja 2021 r.