Aktualności

Powstanie Styczniowe – 160. rocznica

W niedzielę 22 stycznia br. obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego – największego i najdłużej trwającego polskiego powstania narodowego. Powstanie stało się symbolem patriotyzmu Polaków oraz ich gotowości do walki o utrzymanie polskości. W styczniu i kolejnych miesiącach Archiwa Państwowe w całym kraju zapraszają na liczne wydarzenia upamiętniające ten zryw niepodległościowy

18 Stycznia 2023

W niedzielę 22 stycznia br. obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego – największego i najdłużej trwającego polskiego powstania narodowego. Powstanie stało się symbolem patriotyzmu Polaków oraz ich gotowości do walki o utrzymanie polskości. W styczniu i kolejnych miesiącach Archiwa Państwowe w całym kraju zapraszają na liczne wydarzenia upamiętniające ten zryw niepodległościowy

Data: 22 stycznia 2023 r.

Wydarzenie: wystawa wirtualna „Tradycja upamiętniania Powstania Styczniowego w II RP i PRL”

Miejsce: strona internetowa Archiwum Akt Nowych

Data: 22 stycznia 2023 r.

Wydarzenie: wystawa wirtualna „Powstanie Styczniowe”, prezentująca tematyczne materiały archiwalne przedstawiające dążenie narodu polskiego do odzyskania niepodległości państwa m.in. Akta Organizacji Narodowej wpisane w 2014 roku na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. 

Miejsce: strona internetowa wystawy

Data: 23 stycznia 2023 r.

Wydarzenie: wystawy online „Powstanie styczniowe na Białostocczyźnie. 160 rocznica wybuchu” oraz „Powstanie styczniowe, a Ziemia Łomżyńska” przedstawiające archiwalia i muzealia związane z przebiegiem powstania styczniowego na terenie dzisiejszego woj. podlaskiego

Miejsce: strona internetowa Archiwum Państwowego w Białymstoku

 

Data: ok 27 stycznia 2023 r.

Wydarzenie: wykład i prezentacja multimedialna „Źródła do badań nad powstaniem styczniowym w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku” poświęcona archiwaliom związanym z przebiegiem powstania i represjami popowstaniowymi

Miejsce: strona na Facebooku Archiwum Państwowego w Białymstoku 

 

Data: styczeń 2023 r.

Wydarzenie: prelekcje „Powstanie styczniowe – w 160. rocznicę wybuchu” – seria wykładów popularyzacyjnych, zorganizowanych dla młodzieży szkolnej, przybliżająca przebieg powstania styczniowego na obszarze szeroko rozumianego Podlasia

Miejsce: szkoły na terenie miasta Łomży

Data: 22 stycznia 2023 r.

Wydarzenie: wystawa online „Pamięć o powstaniu styczniowym” w materiałach archiwalnych z zasobu bydgoskiego Archiwum

Miejsce: strona internetowa Archiwum Państwowego w Bydgoszczy 

Data: 22 stycznia 2023 r.

Wydarzenie: wystawa online „Powstanie Styczniowe w zasobie Archiwum Państwowego w Częstochowie”

Miejsce: strona internetowa Archiwum Państwowego w Częstochowie 

 

Data: luty 2023 r.

Wydarzenie: lekcje archiwalne „Źródła do badań powstania styczniowego  w zasobie Archiwum Państwowego w Częstochowie”

Miejsce: siedziba Archiwum Państwowego w Częstochowie, ul. Rejtana 13

Data: luty 2023 r.

Wydarzenie: lekcje archiwalne na temat powstania styczniowego

Miejsce: siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu, ul. Poznańska 207 oraz strona internetowa Kaliska Edukacja Archiwalna

 

Data: 25 lutego 2023 r.

Wydarzenie: wystawa tradycyjna upamiętniającej 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego we współpracy z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Na ekspozycji zostaną zaprezentowane skany z zasobu Archiwum, a przedstawiciel Archiwum wygłosi prelekcję na temat źródeł do dziejów powstania styczniowego

Miejsce: Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, ul. Kościelna 1

Data: 22 stycznia 2023 r.

Wydarzenie: wystawa online „Do broni bracia do broni! Za wolność naszą i niepodległość Ojczyzny…” prezentująca główne zapisy z ksiąg akt stanu cywilnego różnych parafii dotyczące powstańców oraz fotografie pomników stojących w miejscach stoczonych walk

Miejsce: strona internetowa Archiwum Państwowego w Kielcach 

 

Data: 20 stycznia 2023 r.

Wydarzenie: Kolekcja Krzysztofa Strzałkowskiego i Jana Szywały – zbiór fotografii z życia rodziny Kamieńskich i Strzałkowskich w Miniewiczach nad Niemnem, gdzie Eliza Orzeszkowa pisała epopeję „Nad Niemnem”, a osoba właściciela majątku Jana Kamieńskiego stała się pierwowzorem powstańca Andrzeja Korczyńskiego.

Miejsce: strona internetowa Archiwa Rodzinne Niepodległej 

Data: 20 stycznia 2023 r.

Wydarzenie: warsztaty kaligraficzne „Powstanie styczniowe w poezji i piosence” dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej z wykorzystaniem listów powstańców do rodzin oraz powstańczych pieśni i wierszy ilustrujących walkę i obozowe życie z zasobów Archiwum Głównego Akt Dawnych

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna. Filia dla dzieci i młodzieży w Szczecinku

Data: 15 marca – 30 kwietnia 2023 r.

Wydarzenie: wystawa „Dokumenty powstawania styczniowego. Wydarzenia – ludzie – tradycja”

Miejsce: w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie

Data: 2 luty 2023 r.

Wydarzenie: wystawa plenerowa „Gloria victis. Powstanie Styczniowe na Ziemi Łódzkiej”

Miejsce: od 2 lutego br. w centrum Strykowa, od 24 lutego (w rocznicę bitwy pod Dobrą 24.02.1863) w szkole podstawowej w Dobrej

Data: 20 stycznia 2023 r.

Wydarzenie: wystawa online „O wolność i godność Narodu Polskiego na terenie Pomorza” prezentująca dokumenty obrazujące nastroje społeczne i polityczne powstałe w wyniku doświadczeń związanych z wybuchem Powstania Styczniowego. Wybrane archiwalia pokazują klęskę Powstania Styczniowego oraz walkę Polaków, którzy mimo represji potrafili wskrzesić w sobie ducha walki, który towarzyszył im do samego końca

Miejsce: strona internetowa Archiwum Państwowego w Malborku 

Data: 21 stycznia i 18 lutego 2023 r.

Wydarzenie: gra miejska „Powstanie 1863” dla młodzieży piotrkowskich szkół średnich realizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży “HARC” przy wsparciu merytorycznym Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

Miejsce: Piotrków Trybunalski

 

Data: 23 stycznia – 30 kwietnia 2023 r.

Wydarzenie: plenerowa wystawy archiwalna „Powstanie styczniowe 1863-1864. Dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim” opracowana przy współpracy z Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Miejsce: Piotrków Trybunalski, Park Śródmiejski im. św. Jana Pawła II (od ul. J. Słowackiego)

 

Data: od 25 stycznia 2023 r.

Wydarzenie: jednodniowa gazeta okolicznościowa „Powstaniec Piotrkowski 1863” opracowana w ramach obchodów 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego 1863-1864 przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, we współpracy z Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „HARC” w Piotrkowie Trybunalskim

Miejsce: strona internetowa Archiwum. W wersji tradycyjnej gazeta będzie rozdawana podczas wszystkich wydarzeń, których organizatorem będzie Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

 

Data: 4 lutego 2023 r.

Wydarzenie: dyskusja historyczna „Bitwa o Rawę 4 lutego 1863 i inne epizody. Z dziejów powstania styczniowego na ziemi rawskiej w 160. rocznicę” realizowana wspólnie z Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej. Jako paneliści wystąpią pracownicy Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim – dr Andrzej Wróbel i dr Maciej Hubka

Miejsce: w siedzibie Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej

Data: 22 stycznia 2023 r.

Wydarzenie: wystawa online „Dokumenty Powstania Styczniowego”

Miejsce: strona internetowa wystawy

Data: 20 stycznia 2023 r.

Wydarzenie: wystawa tradycyjna i online „W 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego”

Miejsce: siedziba Archiwum Państwowego w Przemyślu, ul. Lelewela 4 i strona internetowa Archiwum 

 

Data: od 20 stycznia 2023 r.

Wydarzenie: quizy „W 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego” sprawdzające wiedzę na temat powstania

Miejsce: strona internetowa Przemyskie Archiwalia

 

Data: luty 2023 r.

Wydarzenie: lekcje archiwalne związane ze 160. rocznicą wybuchu powstania styczniowego, z wykorzystaniem materiałów archiwalnych

Miejsce: Archiwum Państwowe w Przemyślu, ul. Lelewela 4

Data: 20 stycznia 2023 r.

Wydarzenie: wystawa online „W imię wolności!” prezentująca materiały archiwalne z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu dotyczące styczniowego zrywu narodowowyzwoleńczego

Miejsce: strona internetowa Archiwum Państwowego w Radomiu 

Data: 24 stycznia 2023 r. godz. 12.00

Wydarzenie: wystawa „Powstanie Styczniowe. 160 Rocznica 1863-2023” przygotowana we współpracy z Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, na której zaprezentowane zostaną m.in. akty zgonów z ksiąg metrykalnych z lat 1863-1864 z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach, związane z powstaniem styczniowym: powstańców i ludności cywilnej, poległych i represjonowanych przez władze carskie, zdrajców i  konfidentów oraz żołnierzy carskich, którzy ponieśli śmierć w starciach zbrojnych

Miejsce: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Data: od 16 stycznia do 31 marca 2023 r.

Wydarzenie: wystawa „Powstanie styczniowe w województwie augustowskim. Uczestnicy i ich losy” opracowana na podstawie źródeł z polskich i litewskich archiwów oraz muzeów i bibliotek

Miejsce: siedziba Archiwum Państwowego w Suwałkach, ul. Kościuszki 69

Data: od 16 stycznia do 31 marca 2023 r.

Wydarzenie: wystawa „Gloria Victis! W 160. rocznicę Powstania Styczniowego”

Miejsce: siedziba Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie, ul. Narutowicza 3.

Fot. Rycina przedstawiająca wizualizację pomnika na Karczówce, Urząd Wojewódzki Kielecki z lat 1919-1939, Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 15222, s. 259/szkic na kremowym papierze.