Aktualności

Poznaj „Pieczęcie gminne na Śląsku”

13 Października 2021


Zapraszamy do zapoznania się z nowym portalem tematycznym „Pieczęcie gminne na Śląsku”, przygotowanym przez Archiwum Państwowe w Opolu

Nagłówek strony Pieczęcie Gminne na Śląsku.

Strona prezentuje katalog pieczęci gminnych używanych na Śląsku. Można na niej znaleźć zbiór historycznych pieczęci małych miejscowości z terenu całego Śląska z lat 1722-1945, odnalezionych na kartach materiałów archiwalnych (zarówno w archiwach polskich, jak i czeskich i niemieckich).

Strona zawiera również rys historyczny gmin wiejskich, ułatwiający zrozumienie kontekstu stosowania pieczęci przez przedstawicieli tamtejszego samorządu. Pieczęcie można wyszukiwać, korzystając z zaproponowanej typologii lub za pomocą wyszukiwarki.

Strona jest kontynuacją badań nad katalogowaniem pieczęci gminnych, opublikowanych w książce dr Aleksandry Starczewskiej-Wojnar „Odciśnięta pamięć wspólnoty. Prawne i komunikatywne funkcje pieczęci gmin wiejskich na przykładzie zachodnich powiatów rejencji opolskiej w latach 1816-1933”, Opole 2020. Katalog pieczęci na stronie został dodatkowo powiększony o wizerunki napieczętne, odnalezione w toku dalszej kwerendy archiwalnej. Strona jest na bieżąco aktualizowana.

Przejdź na stronę Pieczęcie gminne na Śląsku.