Aktualności

Poznaj „Skarby w archiwach zaklęte…”

„Skarby w archiwach zaklęte. Dzieje Polski w dokumencie archiwalnym, cz. 1: Dawna Polska (do 1795 roku)” to bogato ilustrowany album, który popularyzuje wiedzę o polskich Archiwach Państwowych i naszym zasobie

W albumie autorstwa dr. Jacka Krochmala zamieszczono skany bezcennych materiałów archiwalnych, które towarzyszyły najważniejszym wydarzeniom w dziejach Polski. W minionych wiekach dokumenty często były bogato zdobione, co sprawia, że niektóre z nich są dzisiaj wyjątkowymi dziełami sztuki. Jednak zdecydowana większość archiwaliów jest bezcenna z innego powodu. W przeciwieństwie do druków (np. książek) archiwalia powstawały tylko w jednym egzemplarzu. Są więc unikatowe, a utrata któregokolwiek z nich stanowi nieodwracalną stratę.

17 Stycznia 2022

„Skarby w archiwach zaklęte. Dzieje Polski w dokumencie archiwalnym, cz. 1: Dawna Polska (do 1795 roku)” to bogato ilustrowany album, który popularyzuje wiedzę o polskich Archiwach Państwowych i naszym zasobie

W albumie autorstwa dr. Jacka Krochmala zamieszczono skany bezcennych materiałów archiwalnych, które towarzyszyły najważniejszym wydarzeniom w dziejach Polski. W minionych wiekach dokumenty często były bogato zdobione, co sprawia, że niektóre z nich są dzisiaj wyjątkowymi dziełami sztuki. Jednak zdecydowana większość archiwaliów jest bezcenna z innego powodu. W przeciwieństwie do druków (np. książek) archiwalia powstawały tylko w jednym egzemplarzu. Są więc unikatowe, a utrata któregokolwiek z nich stanowi nieodwracalną stratę.

Prezentowane w albumie materiały archiwalne obecnie przechowywane są w Archiwum Głównym Akt Dawnych oraz Archiwach Państwowych w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Malborku, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Przemyślu, Toruniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Ilustracjom towarzyszą komentarze historyczne, opisujące sam dokument i okoliczności jego powstania oraz szerszy kontekst związanych z nim wydarzeń historycznych.

Publikacja zawiera tłumaczenie na język angielski.

Książka została wydana przez Archiwum Główne Akt Dawnych. Zainteresowanych nabyciem publikacji prosimy o kontakt z Archiwum pod adresem e-mail: sekretariat@agad.gov.pl.


Egzemplarz książki. Na okładce pieczęć z wizerunkiem orła.
Książka „Skarby w archiwach zaklęte. Dzieje Polski w dokumencie archiwalnym, cz. 1: Do 1795 roku” / „Enchanted Treasures of Archives. History of Poland in Archival Documents, Part I: Old Poland (to 1795)”, Warszawa 2021.