Aktualności

Prace nad archiwum badań prywatnych działalności kulturalnych Fundacji Ari Ari

Dzięki dotacji z konkursu NDAP „Wspieranie działań archiwalnych” Fundacja Ari Ari przeprowadziła kompleksowe prace nad archiwum badań prywatnych działalności kulturalnych w Polsce

 

17 Kwietnia 2019

Dzięki dotacji z konkursu NDAP „Wspieranie działań archiwalnych” Fundacja Ari Ari przeprowadziła kompleksowe prace nad archiwum badań prywatnych działalności kulturalnych w Polsce

 

Archiwum Ośrodka Badań Kulturowych Fundacji Ari Ari to miejsce przechowywania dokumentacji zebranej podczas przeprowadzania badań naukowych, tworzenia diagnoz i analiz społecznych w obszarze społeczeństwa i kultury. Zebrane materiały składają się na zasługujący na archiwizację bogaty i kompleksowy zbiór badań etnologicznych i kulturoznawczych. W ramach dotacji z konkursu „Wspieranie działań archiwalnych” udało się stworzyć archiwum, w którym dokumentacja została opracowana i właściwie zabezpieczona.

W archiwum można znaleźć materiały dokumentujące różne przejawy prywatnej, niepaństwowej, niepublicznej, pozarządowej aktywności i działalności kulturalnej w Polsce. Zbiory obejmują blisko tysiąc dokumentów – dokumentacji badawczej, wywiadów, metryk, zdjęć, ankiet i sondaży oraz ponad siedem tysięcy nagrań audio i video. Badaniom poddawane były różne obszary i rodzaje działalności kulturalnej, w tym działalność muzeów prywatnych, społecznych, prywatnych bibliotek i ośrodków kultury w zakresie animacji i edukacji.

Podczas prac w archiwum opracowaniu poddano m.in. zestaw dokumentacji pisemnej, drukowanej, cyfrowej i ikonografii, w tym materiały z badań przeprowadzonych w latach 2014-2017, obejmujące kolejne formy działalności animacyjnej i edukacyjnej: mobilne, wędrowne „domy kultury”, galerie niezależne, etnografia Kujaw, Pałuk i Mazowsza oraz materiały z badań prywatnych muzeów i ośrodków kultury.

Dzięki przeprowadzonym pracom dokumentacja przechowywana w archiwum została zabezpieczona i jest udostępniana na stronie Archiwum Ośrodka Badań Kulturowych Fundacji Ari Ari. Zbiory archiwum wykorzystywane są przy opracowaniach naukowych oraz w projektach edukacyjnych i popularyzacyjnych. Stanowią również bogate repozytorium narzędzi badawczych.

 „Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny organizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest udzielenie wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2018 dotację otrzymało blisko 80 beneficjentów. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie ponad 3 mln zł.