Aktualności

Prace nad zasobem archiwalnym bonifratrów prudnickich

20 Lutego 2020


Dzięki konkursowi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” w  Konwencie OO. Bonifratrów w Prudniku przeprowadzono konserwację trzech rękopisów oprawnych oraz planów i rysunków budynków klasztornych, a także dezynfekcję i czyszczenie archiwum muzycznego

Podczas pięciu miesięcy prac, konserwacji poddano pochodzące z XVIII i XIX wieku księgi kasowe oraz tekę zawierającą powstałe w XIX i na początku XX w. plany i rysunki budynków klasztornych. Materiały zostały wykąpane, oczyszczone i odkwaszone, a ubytki uzupełniono masą papierową. Zabiegi konserwatorskie wykonano również na oprawach ksiąg i teki.

Księga kasowa przed konserwacją.
Księga kasowa (sygn. AKBP 105-106). Oprawa przed konserwacją, fot. Konwent OO. Bonifratrów.

Księga kasowa po konserwacji.
Księga kasowa (sygn. AKBP 105-106). Oprawa po konserwacji, fot. Konwent OO. Bonifratrów.

Przechowywane w tece plany i rysunki przedstawiają w większości obiekty klasztorne z różnych okresów oraz zabudowania gospodarcze powstałe u schyłku XIX w. Wielkoformatowe plany zostały sporządzone na papierze różnokolorowymi tuszami. Ukazano na nich szczegóły konstrukcyjne oraz pierwotne przeznaczenie pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (łącznie z piwnicą i poddaszem).

Widok ogólny teki z planami i rysunkami przed konserwacją.
Widok ogólny teki (sygn. AKBP 713) przed konserwacją, fot. Konwent OO. Bonifratrów.

Plan wieży kościoła, zestawienie przed i po konserwacji.
Plan wieży kościoła (sygn. AKBP 713) przed i po konserwacji, fot. Konwent OO. Bonifratrów.

Przechowywane w klasztorze muzykalia zostały zdezynfekowane w komorze dezynfekcyjnej, a następnie poddane procesowi czyszczenia mechanicznego. Dzięki temu możliwe jest obecnie bezpiecznie korzystanie ze wszystkich obiektów, o czym mieli już okazję przekonać się studenci Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy w ramach warsztatów przeprowadzili wstępne rozpoznanie zawartości zasobu.

W ramach projektu wykonano również 100 pudeł zabezpieczających, przeznaczonych głównie dla obiektów w formie poszytów. Poszyty zawierają dowody rachunkowe z XIX w. i z początku XX w. Dzięki umieszczeniu w wykonanych na miarę pudłach powstrzymano proces ich destrukcji.

Księga kasowa przed konserwacją, widoczne zniszczenie oprawy.
Księga kasowa (sygn. AKBP 119) przed konserwacją, fot. Konwent OO. Bonifratrów.

Księga kasowa - oprawa po konserwacji.
Księga kasowa (sygn. AKBP 119) po konserwacji, fot. Konwent OO. Bonifratrów.

Księga kasowa. Wnętrze przed konserwacją.
Księga kasowa (sygn. AKBP 124). Wnętrze przed konserwacją, fot. Konwent OO. Bonifratrów.

Księga kasowa. Wnętrze po konserwacji.
Księga kasowa (sygn. AKBP 124). Wnętrze po konserwacji, fot. Konwent OO. Bonifratrów.

Obiekty udostępniane są w archiwum konwentu. Dzięki przeprowadzonym zabiegom będą mogły zostać wykorzystane w pracach naukowych, jak również stanowić będą kolejną atrakcję dla uczestników prelekcji i osób zwiedzających klasztor. Dezynfekcja i oczyszczenie zasobu muzycznego archiwum pozwoliło na podjęcie dalszych prac nad jego niezwykle interesującą zawartością.

___

„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny organizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest udzielenie wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2019 dotację otrzymało blisko 100 beneficjentów. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie prawie 4 mln zł.