Aktualności

Prace nad zasobem Archiwum Diecezji Sandomierskiej

23 Stycznia 2020


Dzięki konkursowi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” w Diecezji Sandomierskiej uporządkowano i opracowano część zespołu akt Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu [Konsystorza Biskupiego w Sandomierzu] z XVIII -XXI w.


Opis stanu fizycznego akt, fot. Archiwum Diecezji Sandomierskiej.

W ramach pierwszego etapu prac przeprowadzonych w ubiegłym roku uporządkowano i opracowano 40 mb. akt ogólnych i akt gospodarczych wchodzących w skład zespołu. Dzięki tym pracom oraz przygotowaniu i udostępnieniu inwentarza w postaci elektronicznej wszyscy zainteresowani uzyskają prosty dostęp do informacji o zawartości treściowej Archiwum Diecezji Sandomierskiej. W dokumentacji Archiwum oprócz materiałów kościelnych znajdują się również dokumenty dotyczące różnych dziedzin życia m.in. wojskowości, leśnictwa i gospodarki.

Prace przy ustalaniu chronologii.
Prace przy ustalaniu chronologii, fot. Archiwum Diecezji Sandomierskiej.

Porządkowanie akt.
Prace przy porządkowaniu, fot. Archiwum Diecezji Sandomierskiej.

Zasób stanowił dotychczas zbiór jednostek opisanych w sposób ogólnikowy lub niezgodny z zawartością (tytuł niezgodny z zawartością, nieprawidłowa datacja itd.). Brakowało również paginacji oraz szczegółowych informacji dotyczących języka treści. Sporządzone w ramach realizacji zadania opisy dostarczają konkretnych informacji na temat wszystkich jednostek (m.in. tytuł, objętość, język dokumentów, postać fizyczna).

Układanie akt w magazynie.
Układanie akt w magazynie, fot. Archiwum Diecezji Sandomierskiej.

W pracach nad Archiwum uczestniczyły cztery osoby zatrudnione do porządkowania i opracowania archiwaliów oraz czterech wolontariuszy, których zadaniem było wykonanie paginacji jednostek archiwalnych. Realizację zadania zwieńczyło przygotowanie i udostępnienie inwentarza w wersji elektronicznej. Inwentarz w formie pliku pdf jest dostępny na stronie internetowej: http://www.bdsandomierz.pl/assets/inwentarz-archiwum-diecezji-sandomierskiej.pdf

Wolontariusze przy paginacji akt.
Wolontariusze przy paginacji akt, fot. Archiwum Diecezji Sandomierskiej.

W kolejnych latach planowane jest kontynuowanie prac nad innymi częściami zasobu. Sekcje, które oczekują na prace systematyzacyjne, obejmują m.in. kwestie liturgiczne, duszpasterskie i szkolne.

Akta w magazynie po zakończonych pracach, fot. Archiwum Diecezji Sandomierskiej.
Akta w magazynie po zakończonych pracach, fot. Archiwum Diecezji Sandomierskiej.

___

„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny organizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest udzielenie wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2019 dotację otrzymało blisko 100 beneficjentów. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie prawie 4 mln zł.