Aktualności

Prace w Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej

13 Maja 2019


W ramach programu pomocy instytucjom polonijnym przechowującym materiały archiwalne stanowiące narodowy zasób archiwalny p. Barbara Grzybek z Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Bolesławcu przez dwa miesiące pracowała nad porządkowaniem zasobu Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej

Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej od prawie 30 lat gromadzi, zabezpiecza i udostępnia materiały archiwalne oraz eksponaty muzealne dotyczące Polonii australijskiej oraz wydaje publikacje poświęcone historii polskiej emigracji w Australii.

Głównym przedmiotem prac archiwistki były archiwalia dotyczące Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii. W trakcie pobytu p. Barbara Grzybek z rozsypu o objętości 10 mb. utworzyła 386 j.a. Materiały zostały podzielone na grupy tematyczne i ułożone w teczkach, którym nadano tytuły i określono daty skrajne. Po uporządkowaniu dokumenty zostały zabezpieczone w pudłach archiwalnych, a ich ewidencja wprowadzona do pliku w wersji elektronicznej.

Barbara Grzybek trzyma w dłoniach dokument i pokazuje go do aparatu. W tle regału z pudłami archiwalnymi w których przechowywane są dokumenty.
Barbara Grzybek wraz z porządkowanymi dokumentami, fot. MAPA.

Rada Naczelna Polskich Organizacji w Australii (RNPA), której dokumentacją zajmowała się archiwistka, jest strukturą zrzeszającą znaczną część działających na kontynencie organizacji polonijnych. Została założona ponad pół wieku temu w Melbourne. W jej skład wchodzą stanowe federacje polskich organizacji, inne zrzeszenia oraz wyspecjalizowane organy Rady, np. Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej (KOPA), zajmująca się sprawami szkolnictwa i oświaty oraz Centralny Komitet Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. gen. J. Kleeberga.

Prace w Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej będę kontynuowane w tym roku. Do uporządkowania wytypowano akta Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Australii (SPK). W Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej znajduje się obecnie ok. 14 mb. dokumentacji Stowarzyszenia.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wraz z podległymi archiwami państwowymi, działając przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od blisko 20 lat otacza opieką polskie instytucje polonijne przechowujące materiały archiwalne stanowiące narodowy zasób archiwalny. Działaniami objętych jest ponad 20 najważniejszych instytucji polonijnych rozsianych po całym świecie. Główne formy pomocy to ewidencjonowanie, opracowanie i digitalizacja przechowywanych tam zbiorów archiwalnych, doradztwo fachowe, organizacja staży w archiwach państwowych w Polsce dla pracowników instytucji polonijnych, zakup opakowań archiwalnych i konserwacja zasobu oraz upowszechnianie informacji na temat zbiorów archiwalnych instytucji polonijnych.