Aktualności

Prace w Polskiej Misji Katolickiej we Francji

Archiwiści z polskich Archiwów Państwowych wsparli działania Polskiej Misji Katolickiej we Francji, służąc pomocą między innymi w porządkowaniu i digitalizacji zbiorów oraz wdrażaniu systemu ZoSIA

Polska Misja Katolicka we Francji powstała w XIX wieku na fali Wielkiej Emigracji przy wsparciu m.in. Adama Mickiewicza. Instytucja obejmuje swą opieką Polaków na terenie Francji oraz troszczy się o podtrzymywanie polskiej kultury i tożsamości. Szczególnym okresem dla Misji był czas stanu wojennego w Polsce, kiedy to stała się ona głównym pośrednikiem pomocy materialnej przekazywanej rodakom w kraju. W Archiwum Misji zachowało się około 55 tys. listów z poparciem Francuzów dla Polaków i sprzeciwem wobec stanu wojennego. Tworzą one zespół nr 36 – „Listy do Prymasa Polski”.

01 Kwietnia 2019
Dwie kobiety siedza przy biurku przed komputerami.

Archiwiści z polskich Archiwów Państwowych wsparli działania Polskiej Misji Katolickiej we Francji, służąc pomocą między innymi w porządkowaniu i digitalizacji zbiorów oraz wdrażaniu systemu ZoSIA

Polska Misja Katolicka we Francji powstała w XIX wieku na fali Wielkiej Emigracji przy wsparciu m.in. Adama Mickiewicza. Instytucja obejmuje swą opieką Polaków na terenie Francji oraz troszczy się o podtrzymywanie polskiej kultury i tożsamości. Szczególnym okresem dla Misji był czas stanu wojennego w Polsce, kiedy to stała się ona głównym pośrednikiem pomocy materialnej przekazywanej rodakom w kraju. W Archiwum Misji zachowało się około 55 tys. listów z poparciem Francuzów dla Polaków i sprzeciwem wobec stanu wojennego. Tworzą one zespół nr 36 – „Listy do Prymasa Polski”.

Porządkowaniem i digitalizacją korespondencji zajął się zespół archiwistów, w skład którego weszli: dr Lidia Potykanowicz-Suda z Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz p. Rafał Górny z Archiwum Głównego Akt Dawnych. Archiwiści dokonali wstępnej segregacji listów, które w zdecydowanej większości stanowią szablonowy tekst zredagowany przez dziennik „La Croix”. W wyniku prac wyselekcjonowano do inwentaryzacji i digitalizacji korespondencję indywidualną oraz wyróżniającą się formą zewnętrzną (plakaty, laurki, rysunki dziecięce itp.). Więcej na temat tego zespołu oraz przykładowych listów można przeczytać na stronie Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

Polscy archiwiści sporządzili także regesty dwóch XVII-wiecznych dokumentów papierowych – dokumentu króla Jana Kazimierza z 1649 roku oraz Zygmunta III Wazy z 1627 roku. Oba dokumenty dostępne są w galerii dokumentów archiwum Misji (dokument króla Jana Kazimierza z 1649 roku; dokumentu króla Zygmunta III Wazy z 1627 roku).

W instytucji prace prowadziła także p. Julia Olejniczak z Archiwum Państwowego w Poznaniu, której zadaniem było przygotowanie i digitalizacja kronik Polskiego Seminarium Duchownego w Paryżu (łącznie wykonano 2 213 skanów) oraz materiałów dotyczących działalności Biura Prasowego Misji (zespół Z-1, sygn. 1 i 2). Archiwistka z Poznania przygotowała także stronę internetową Archiwum Misji oraz jego profil na Facebooku, dzięki czemu informacje o zasobie i działalności instytucji będą szerzej dostępne dla zainteresowanych.

Sprzyjać temu będzie również wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA), którego dokonał p. Michał Serdyński z NDAP. Informacje o zasobie Misji będą dostępne na portalu szukajwarchiwach.pl. Dzięki przeszkoleniu z obsługi systemu pracowników i wolontariuszy Misji, coraz więcej informacji o jej zasobie trafi do użytkowników serwisu.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wraz z podległymi archiwami państwowymi, działając przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od blisko 20 lat otacza opieką polskie instytucje polonijne przechowujące materiały archiwalne stanowiące narodowy zasób archiwalny. Działaniami objętych jest ponad 20 najważniejszych instytucji polonijnych rozsianych po całym świecie. Główne formy pomocy to ewidencjonowanie, opracowanie i digitalizacja przechowywanych tam zbiorów archiwalnych, doradztwo fachowe, organizacja staży w archiwach państwowych w Polsce dla pracowników instytucji polonijnych, zakup opakowań archiwalnych i konserwacja zasobu oraz upowszechnianie informacji na temat zbiorów archiwalnych instytucji polonijnych.