Aktualności

Prelekcja w ramach projektu „Źródła do dziejów miast Wielkopolski przedrozbiorowej – Europa Narodów”

15 Października 2020


13 października 2020 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu mediewista Jerzy Łojko wystąpił z prelekcją „Europejczyk i Wielkopolanin Jan Zemełka. Mieszczanin Kalisza”. Spotkanie odbyło się w ramach projektu popularyzacyjnego pt. „Źródła do dziejów miast Wielkopolski przedrozbiorowej – Europa Narodów”, realizowanego przez Archiwum Państwowe w Poznaniu


Prelekcja „Europejczyk i Wielkopolanin Jan Zemełka. Mieszczanin Kalisza”, dr Przemysław Wojciechowski opowiada o projekcie „Źródła do dziejów miast Wielkopolski przedrozbiorowej – Europa Narodów”, fot. Karol Andrzejewski.

Podczas wydarzenia dr Przemysław Wojciechowski koordynator projektu i kierownik pracowni konserwacji w Archiwum Państwowym w Poznaniu przedstawił założenia akcji „Źródła do dziejów miast Wielkopolski przedrozbiorowej – Europa Narodów” realizowanego z licznymi partnerami z terenu województwa wielkopolskiego (Grodzisk Wielkopolski, Gostyń, Kalisz, Konin, Gmina Kawęczyn, Leszno, Poznań, Pyzdry, Turek). Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o zasobach archiwalnych i źródłach do dziejów Wielkopolski w Europie oraz Europejczyków w Wielkopolsce. Projekt miał towarzyszyć XIII Kongresowi Nauk Historycznych w Poznaniu, który z uwagi na okres pandemii został przełożony na 2021 r. Wizyta w Kaliszu jest pierwszym przedsięwzięciem w ramach jego realizacji.


Prelekcja „Europejczyk i Wielkopolanin Jan Zemełka. Mieszczanin Kalisza”, od lewej: dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyna Schlender i prelegent Jerzy Łojko, fot. Karol Andrzejewski.

Jerzy Łojko to mediewista specjalizujący się w badaniach dziejów Wielkopolski. Jest mistrzem kwerendy archiwalnej okresu staropolskiego i autorem licznych publikacji m. in. „Średniowieczne herby polskie”, „Civitas Pyzdry. Dzieje miasta do roku 1793”, „Civitas Konin. Dzieje miasta i okolicy do schyłku XVIII stulecia”.

W swoim wystąpieniu skupił się na omówieniu podejścia Jana Zemełki, znanego doktora medycyny i filozofii, jednego z największych dobrodziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego, fundatora dwóch katedr – botaniki lekarskiej (farmacji) i anatomii, do nauki. Wykształcony w Padwie Jan Zemełka był nowoczesnym Europejczykiem. Czerpał z wiedzy państw zachodnich i przenosił ją na grunt polski.

Z uwagi na fakt, że spotkanie odbywało się w reżimie sanitarnym, wszyscy chętni mogli obserwować je na żywo za pośrednictwem serwisu Facebook. Nagranie dostępne jest na profilu Archiwum Państwowego w Kaliszu.