Aktualności

Premiera książki „Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów…”

01 Lipca 2021


Wczoraj w Archiwum Państwowym w Siedlcach odbyła się promocja książki Dariusza Magiera pt. „Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów. Narodziny oporu społecznego w świetle teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach z lat 1976-1981”

Autor pozuje z książką, w tle prezentacja na monitorze.
Spotkanie promujące publikację. Autor Dariusz Magier, fot. Archiwum Państwowe w Siedlcach.

Publikacja prezentuje źródła, które ukazują proces narodzin opozycji wobec reżimu komunistycznego i tworzenia się ruchu solidarnościowego w województwie siedleckim, obserwowany przez przedstawicieli ówczesnej władzy. Swoje spostrzeżenia o narastaniu nastrojów opozycyjnych w regionie, władze partii komunistycznej przekazywały w licznych teleksach wysyłanych do zwierzchników. Źródła te zachowały się w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Doskonale oddają one stosunek elity władzy województwa siedleckiego i aktywu partyjnego do rodzącej się opozycji i „Solidarności” w okresie od  „wydarzeń radomskich” w czerwcu 1976 r. do 13 grudnia 1981 r. Wydarzenia, które przez naród postrzegane były jako wyraz wolnościowych dążeń,  dla rządzących komunistów stanowiły kontrrewolucję, którą należało stłumić.

Przemawia dyrektor archiwum, w tle prezentacja na monitorze.
Spotkanie promujące publikację. Dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach dr Grzegorz Welik, fot. Archiwum Państwowe w Siedlcach.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz Siedlec, Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego i instytucji kultury z regionu oraz dawni opozycjoniści.

Publiczność w maseczkach na twarzach siedzi na krzesłach.
Spotkanie promujące publikację, fot. Archiwum Państwowe w Siedlcach.

Książka ukazała się nakładem Archiwum Państwowego w Siedlcach, Wydawnictwa Naukowego UPH oraz Fundacji Rozwoju Badań Regionalnych SIGILLUM. Jej wydanie zostało dofinansowane przez Miasto Siedlce.

Publikacja dostępna jest online.

Pobierz książkę ze strony Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Okładka książki w kolorze czerwonym z czarnym odciskiem dłoni.