Aktualności

Program Zjazdu Archiwistów już dostępny!

VIII Zjazd Archiwistów Polskich odbędzie się w dniach 7 – 9 września 2022 r. w Łodzi. Spotkanie będzie przebiegało pod hasłem „Archiwa – zwierciadła czasu, skarbnice pamięci”

 

To już ósma edycja wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz archiwistów oraz miłośników archiwistyki i historii.

 

12 Maja 2022
Logo zjazdu Archiwistów

VIII Zjazd Archiwistów Polskich odbędzie się w dniach 7 – 9 września 2022 r. w Łodzi. Spotkanie będzie przebiegało pod hasłem „Archiwa – zwierciadła czasu, skarbnice pamięci”

 

To już ósma edycja wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz archiwistów oraz miłośników archiwistyki i historii.

 

– Zawód archiwisty oraz archiwa i archiwalia, nad którymi sprawujemy pieczę, znajdują się w niezwykle ważnym i przełomowym dla przyszłości momencie – napisał w odezwie zjazdowej dr Paweł Pietrzyk Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych i Przewodniczący Komitetu Programowo-Naukowego III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. – Chcielibyśmy, aby VIII Powszechny Zjazd Archiwistów stał się płaszczyzną wymiany myśli i doświadczeń, miejscem prezentacji nowatorskich idei, dyskusji i sporów.

Komitet Programowo-Naukowy oraz Komitet Organizacyjny VIII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich opublikował program wydarzenia. Zjazd otworzy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, który opowie o Strategii rozwoju Archiwów Państwowych jako nowoczesnej koncepcji zarządzania siecią archiwalną w Polsce. Podczas wydarzenia odbędzie się 5 sesji tematycznych („Wartościowanie dokumentacji”, „Prawo archiwalne”,  „Archiwa życia codziennego”, „Informacja-nośnik-pamięć”, „Małe ojczyzny w dokumencie”) oraz sesje plenarne i sesja posterowa.

Zobacz program wydarzenia na stronie Zjazdu. 

Przewidziane są również dodatkowe atrakcje takie jak warsztaty, wystawy, wycieczki, przegląd filmów, targi  oraz bal archiwisty.

Zobacz wykaz imprez towarzyszących na stronie Zjazdu.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu.

Zobacz zasady uczestnictwa.