Aktualności

Projekt „Walka zbrojna-Walka propagandowa. Oblicza wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 r.”

12 Sierpnia 2020


W ramach obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej Archiwum Państwowe w Lublinie przygotowało wyjątkowy projekt „Walka zbrojna-Walka propagandowa. Oblicza wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 r.”

Projekt składa się z 3 inicjatyw: wystawy, albumu oraz zeszytu edukacyjnego. Od 1 września do 30 września br. na dziedzińcu Archiwum Państwowego w Lublinie będzie można zapoznać się z wystawą „Lubelszczyzna w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 – w materiałach Archiwum Państwowego w Lublinie”. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną materiały archiwalne dotyczące udziału mieszkańców Lubelszczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej. Plansze wystawowe przybliżą odbiorcom archiwalia związane z działaniami wojennymi prowadzonymi w sierpniu 1920 r., walkę z agitacją bolszewicką i dezercją, ewakuację ludności i urzędów, kształtowanie nastrojów społecznych przy pomocy propagandy, postawy mieszkańców podczas wojny oraz podejmowane w okresie międzywojennym inicjatywy mające na celu upamiętnienie wojny i jej bohaterów. Wykorzystane na wystawie materiały archiwalne pochodzą z zespołów wytworzonych zarówno przez aktotwórców instytucjonalnych, jak i stowarzyszenia oraz osoby prywatne. Dzięki zróżnicowanej formie zaprezentowanych materiałów archiwalnych odbiorcą wystawy mogą być osoby z różnych grup wiekowych.  Wystawa prezentowana jest również na stronie archiwum: http://lublin.ap.gov.pl/nauka-popularyzacja-i-edukacja/galerie-online/lubelszczyzna-w-czasie-wojny-polsko-bolszewickiej-1919-1921-w-materialach-archiwum-panstwowego-w-lublinie/

We wrześniu zaprezentowany zostanie również album „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 w materiałach Archiwum Państwowego w Lublinie”. Znajdą się w nim m.in. materiały archiwalne dotyczące działań zbrojnych, walki propagandowej, mobilizacji ludności, podnoszenia morale, aktywności mieszkańców w trakcie wojny oraz upamiętnienia tej walki w okresie międzywojnia. Publikacja przybliży czytelnikom również kontekst historyczny wojny, ówczesne problemy społeczne i polityczne oraz działania militarne prowadzone na terenie Lubelszczyzny.

We wrześniu, z myślą o młodzieży szkolnej Archiwum Państwowe w Lublinie zaprezentuje również zeszyt edukacyjny z grami, rebusami kolorowankami i zabawami pt. „Polski żołnierz idzie w bój… rusz głową pomóż mu… Gry, zabawy i nauka w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej”. W zeszycie znajdzie się historia chłopca, Antka Domaszewskiego, który marzy o dołączeniu do ułanów, a gdy to marzenie się spełnia, uczestniczy w największych starciach wojny polsko-bolszewickiej. Opowieść przeplatana będzie grami, zabawami, kolorowankami i krzyżówkami, które mają zaangażować odbiorcę w aktywne poznawanie historii i przebiegu wojny w latach 1919-1921. W zeszycie wykorzystano materiały archiwalne z zasobu lubelskiego archiwum.

Projekt jest jedną z kilkudziesięciu inicjatyw przygotowanych przez Archiwa Państwowe w ramach obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Pełny wykaz dostępny w zakładce „Rok 1920 w Archiwach”.