Aktualności

Promocja 4. tomu „Encyklopedii Solidarności”

07 Czerwca 2021


2 czerwca 2021 r. w Villi Calisia w Kaliszu odbyła się promocja 4. tomu „Encyklopedii Solidarności”

Spotkanie otworzyła dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyna Schlender, nawiązując do historii miejsca, w którym odbywa się promocja. Villa Calisia, kojarzona przez kaliszan jako Pałac Ślubów, była w 1981 r. siedzibą kaliskiej „Solidarności”.

Widok publiczności od tyłu. Przy mikrofonie z przodu sali przemawia dr Grażyna Schlender.
Promocja 4 tomu „Encyklopedii Solidarności”. Przemawia dr Grażyna Schlender, fot. Karol Andrzejewski.

Dr Grzegorz Pilarski – Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN Oddział w Łodzi i dr Grzegorz Wołk – historyk, politolog, pracownik IPN w Warszawie i sekretarz redakcji 4. tomu „Encyklopedii Solidarności”, scharakteryzowali wydawnictwo i opowiedzieli o pracach redakcyjnych. W publikacji znalazło się łącznie 10 biogramów osób działających w regionie Wielkopolska Południowa: Lech Górski, Elżbieta Kubasik, Mirosława Mencel, dr Jan Mosiński, Włodzimierz Muth, Andrzej Orczykowski, prof. dr hab. Jerzy Pietrzak, Lucyna Prylińska, Jacek Śródka i Tadeusz Wolf. Autorką biogramów jest dr Grażyna Schlender, która uczestniczy w redakcji kolejnych tomów „Encyklopedii Solidarności” od początku jej wydawania.

Dr Sebastian Pilarski przemawia, dr Grażyna Schlender i dr Grzegorz Wołk siedzą przy dwóch oddzielnych stołach.
Promocja 4 tomu „Encyklopedii Solidarności”. Od lewej dr Grażyna Schlender, dr Sebastian Pilarski, dr Grzegorz Wołk, fot. Karol Andrzejewski.

Goście wydarzenia mieli okazję również wysłuchać prelekcji dr Grażyny Schlender pt. „Stan wojenny w Regionie Wielkopolska Południowa” opartej na najważniejszych osiągnięciach NSZZ „Solidarność” Region Wielopolska Południowa.

W spotkaniu udział wzięli m.in. poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, prezydent Kalisza Krystian Kinastowski, starosta kaliski Krzysztof Nosal, a także dawni oraz obecni działacze „Solidarności”, w tym bohaterowie, których biogramy znalazły się w 4. tomie wydawnictwa: Lech Górski, Włodzimierz Muth, prof. dr hab. Jerzy Pietrzak, Jacek Śródka.

Fotografii grupowa, 14 elegancko ubranych osób, 4 z nich trzyma egzemplarz książki.
Goście oraz organizatorzy promocji 4 tomu Encyklopedii Solidarności, fot. Karol Andrzejewski.

Książki można nabyć m.in. w księgarni internetowej IPN. Opracowane biogramy są także dostępne on-line na stronie „Encyklopedii Solidarności”.

Organizatorem spotkania było Archiwum Państwowe w Kaliszu, Instytut Pamięci Narodowej i Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa.