Aktualności

Promocja Katalogu map dawnych w Bibliotece Polskiej w Paryżu

Wczoraj w siedzibie Biblioteki Polskiej w Paryżu odbyła się tamtejsza odsłona promocji publikacji pt. „Katalog Zbioru Kartograficznego Towarzystwa Historyczno-Literackiego Biblioteki Polskiej w Paryżu (t. I)”. W wydarzeniu wziął udział Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk

18 Maja 2022
Książka stoi pionowo.

Wczoraj w siedzibie Biblioteki Polskiej w Paryżu odbyła się tamtejsza odsłona promocji publikacji pt. „Katalog Zbioru Kartograficznego Towarzystwa Historyczno-Literackiego Biblioteki Polskiej w Paryżu (t. I)”. W wydarzeniu wziął udział Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk

Dyrektor Pietrzyk w przemówieniu wprowadzającym podkreślił znaczenie wieloletnich działań Archiwów Państwowych na rzecz zachowania unikalnych źródeł polskiej historii zgromadzonych poza krajem.

Katalog jest owocem wieloletniej współpracy Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz Archiwami Państwowymi w Polsce. Wpisuje się on w długofalowy plan pomocy świadczonej od ponad 20 lat przez Archiwa Państwowe wielu ośrodkom polskim w Europie i obu Amerykach. Autorem publikacji jest Zbigniew Dyrdoń, pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie.

Licząca blisko 600 stron publikacja obejmuje opis 828 map i planów oraz 14 atlasów z serii „Mapy dawne”, czyli map wytworzonych przed XVIII w. Zamyka ona okres ważnych prac archiwalnych w Bibliotece Paryskiej, najstarszej polskiej instytucji emigracyjnej, chroniącej unikalne dokumenty polskiego dziedzictwa kulturowego z całego świata.

Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się głównie przedstawiciele środowisk francuskiej Polonii.

Wersja elektroniczna publikacji dostępna jest do darmowego pobrania: