Aktualności

Promocja książki „75-lecie Archiwum Państwowego w Gdańsku”

W piątek swoją premierę miała książka „75-lecie Archiwum Państwowego w Gdańsku”. Dokładnie tego dnia, 75 lat temu tj. 17 grudnia 1946 roku Zarządzeniem Ministra Oświaty zostało utworzone Archiwum Państwowe w Gdańsku

Pierwsza publiczna prezentacja książki odbyła się w gościnnych progach historycznego budynku „Stoczni Cesarskiej”, dawnej Dyrekcji Stoczni Gdańskiej, niemego świadka historii obrad Komitetu Strajkowego w sierpniu 1980 r.

22 Grudnia 2021

W piątek swoją premierę miała książka „75-lecie Archiwum Państwowego w Gdańsku”. Dokładnie tego dnia, 75 lat temu tj. 17 grudnia 1946 roku Zarządzeniem Ministra Oświaty zostało utworzone Archiwum Państwowe w Gdańsku

Pierwsza publiczna prezentacja książki odbyła się w gościnnych progach historycznego budynku „Stoczni Cesarskiej”, dawnej Dyrekcji Stoczni Gdańskiej, niemego świadka historii obrad Komitetu Strajkowego w sierpniu 1980 r.

Publikacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich „Początki” odnosi się do okoliczności powstania instytucji, aż do 1953 roku. Najobszerniejszy rozdział, zawierający osiemdziesiąt jeden stron to „Kalendarium”, które stanowi przewodnik po wszystkich najważniejszych wydarzeniach w historii gdańskiego archiwum oraz wybranych zarchiwizowanych wydarzeniach Gdańska. Zawiera także biogramy najważniejszych postaci Archiwum. Rozdział trzeci „Teraz” opisuje obecną strukturę. Rozdział czwarty „Przyszłość” stanowi resume „Strategii rozwoju Archiwów Państwowych w latach 2021-2030”.

Książka jest pracą zespołową następujących autorów: Andrzeja Reglińskiego, Janusza Chilickiego, Jolanty Musiał, Joanny Bławat-Obin, Katarzyny Kubickiej, Jarosława Sianko i Pawła Tarełko.

Na promocję książki licznie przybyli goście zaproszeni przez dyrektora Archiwum Państwowego w Gdańsku Piotra Wierzbickiego, wśród nich m.in. dyrektor Archiwum Państwowego w Toruniu Beata Herdzin i w Malborku Małgorzata Janusz, przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego i innych zaprzyjaźnionych instytucji oraz pracownicy archiwum.

Publikacja będzie dostępna w sprzedaży już wkrótce w Archiwum Państwowym w Gdańsku.